NL | FR

+32 496 24 90 46 | info@net-men-kanker.be

NL | FR

NL | FR

INFOdag
16 oktober 2022

BluePoint, Berchem, Antwerpen

Deze INFOdag krijgt een internationaal tintje: sprekers en lezingen benadrukken het belang om over landsgrenzen heen krachten te bundelen. De lezers komen uit België, Nederland en Ierland. Ook NEN ziektebeelden en nieuwe behandelingen komen aan bod.

NET & MEN Kanker infodag 2022 gastsprekers Timon Vandamme, Gerlof Valk, Mark McDonnell

Een beetje feest op deze infodag want ongeveer dag op dag, 10 jaar geleden, werd de eerste steen van de vzw gelegd.

10 jaar bestaan vzw NEt & MEN Kanker
Dagindeling
10:00 Onthaal met drankje, versnapering en fruit
10:30 Verwelkoming
10:45 Lezing Dr. Timon Vandamme —UZA
11:30 Lezing Prof. Gerlof Valk —UMC Utrecht
12:15 Lezing Mark McDonnell —INCA
13:00 2-gangen lunch
14:00 Voorstelling nieuw 5-jarenplan
15:00 Feestelijke afsluiter met dessertenbuffet
16:30 Wel thuis
Over de sprekers en topics

Dr. Timon Vandamme en Prof. Gerlof Valk zullen elk vanuit hun werkveld het topic “Wat is nieuw en wat zit er in de pijplijn bij diagnose en behandeling van respectievelijk NET en MEN?” uitdiepen. Beide specialisten zijn actief in de in 2020 opgerichte BE-NL organisatie dbNETs.

Mark McDonnell brengt een lezing over INCA‘s bezorgdheid om eerstelijnszorg meer bekend te maken met NENs: “Think NENs, een wereldwijd opleidingsprogramma voor huisartsen”.

Dr. Timon Vandamme

Dr. Timon Vandamme is consulent digestieve en neuro-endocriene oncologie in het UZA (Universitair Ziekenhuis Antwerpen) en bestuurslid van dbNETs, een Nederlands-Belgische samenwerking van NET excellentiecentra.

Hij promoveerde gezamenlijk aan de Universiteit Antwerpen-België en het Erasmus MC in Rotterdam-Nederland met een studie naar Everolimus resistentie en Pancreatische Neuro-endocriene Tumor genomics. Tijdens zijn doctoraat was hij betrokken bij het opzetten van NETwerk, het eerste ENETS Network of Excellence in Antwerpen.

Momenteel fungeert hij als NETwerk-coördinator en is hij lid van het bestuurscomité.

Prof. Gerlof Valk

Professor Valk is internist endocrinoloog in het UMC Utrecht, Nederland. Na jaren huisarts te zijn geweest koos hij ervoor internist-endocrinoloog te worden. Hij heeft zich toegelegd op de behandeling van patiënten met MEN-syndroom en NET-patiënten met tumoren die niet thuishoren onder de MEN-syndromen.

Endocriene ziektebeelden zijn vaak chronisch, patiënten zijn bijgevolg jarenlang in behandeling. Dit jarenlang contact vindt professor Valk een voordeel om tot de beste behandeling te komen.

Gerlof Valk is ook nationaal coördinator van ENDO-ERN, het Europees Referentienetwerk voor endocriene aandoeningen, lid van het dagelijks bestuur van BijnierNET en leider van ENETS-taskforce voor MEN.

Mark McDonnell

Mark McDonnell is sinds 2021 voorzitter van INCA (International Neuroendocrine Cancer Alliance) en is in Ierland één van de oprichters van NET Patient Network waarvan hij sinds 2012 voorzitter is.

Hij is zelfstandig software-ingenieur en kreeg in 2011 de diagnose NET in de dunne darm. Mark is getrouwd en heeft drie volwassen kinderen. Hij houdt van reizen, technologie, sport en actuele zaken. Hij wil de ondersteuning en diensten voor NET-patiënten in Ierland en wereldwijd verbeteren.

Het project ‘Think NENs’ dat informeren van huisartsen beoogt, kwam tot stand op basis van SCAN, de door INCA wereldwijd gevoerde enquête waaruit de noden voor betere NET-zorg duidelijk worden. De enquête werd ingevuld door 2359 patienten, 436 medische professionals verdeeld over 68 landen en gespreid over 6 continenten. Behoor jij tot een van hen? Dankjewel daarvoor!

We verontschuldigen ons: de lezingen van onze sprekers kunnen niet herbeluisterd worden. De originele audio-opnames laten het niet toe om een duidelijk verstaanbare film te maken.

Lezing van Timon Vandamme

Wat is nieuw en wat zit er in de pijplijn bij diagnose en behandeling van NET?” | 2022
Dr. Timon Vandamme, consulent digestieve en neuro-endocriene oncologie (UZ Antwerpen)

Lezing van Gerlof Valk

Wat is nieuw en wat zit er in de pijplijn bij diagnose en behandeling van MEN?” | 2022
Prof. Gerlof Valk, endocrinoloog (UMC Utrecht)

Lezing van Mark McDonnell

“Think NENs, een wereldwijd opleidingsprogramma voor huisartsen” | 2022
Mark McDonnell – voorzitter INCA, lotgenoot

Dagverslag

— door Eddy Deneckere

Even terug in de tijd, op 12 maart 2012. Arlette Bodequin wordt in UZ Leuven door prof. Van Cutsem behandeld. Arlette heeft NET. Bij haar dochter Véronique Degraeve rijpt het idee om een vereniging voor NET-patiënten op te richten. Er zijn contacten met Nederland en zo wordt op 12 maart 2012 een NET-groep opgericht in België, een soort satellietgroep van de Nederlandse NET-groep.
Dit werd niet zo’n succesverhaal en op 8 juni wijzigt de Raad van Bestuur en richt de vzw zich uitsluitend naar België. Vanuit medische kant kwam de vraag om ook de MEN-patiënten in het verhaal te betrekken en zo werd in oktober 2012 de vzw NET&MEN Kanker boven de doopvont gehouden.

We zijn nu tien jaar later. De vzw verzamelt in Blue Point Antwerpen voor een infodag. Eerst aanmelden, langs de koffietafel passeren om dan om 10.30 uur officieel welkom geheten te worden door de voorzitter in de conferentiezaal.

Als intro krijgen we bovenvermeld verhaal te horen maar ook welke doelen gesteld werden bij de oprichting van de vzw. En ja, de opsomming van doelen die toen in de statuten verschenen definiëren we nu als ‘optimale zorg’.

Het infogedeelte dat de rest van de voormiddag in beslag zou nemen wordt deels opgezet in samenwerking met DB NETS, een stichting die de overleving en levenskwaliteit van patiënten met neuro-endocriene tumoren wenst te bevorderen door middel van een Nederlands-Belgische samenwerking van NET-excellentiecentra.

Voor grotere weergave, klik op de foto

Voor ons komen Dr. Timon Vandamme en Prof. Gerlof Valk spreken over “Wat is nieuw en wat zit er in de pijplijn?” respectievelijk bij NET en MEN. Het worden twee boeiende uiteenzettingen waarin we kennis maken met de laatste nieuwigheden bij behandeling van onze ziekten, alsook welke lopende onderzoeken er zijn die in de nabije toekomst de diagnose en behandeling kunnen bevorderen.

Daarna halen we ons beste Engels boven om te luisteren naar Mark McDonnell, de kersverse voorzitter van INCA. Hij kan ons ervan overtuigen hoe INCA zich als koepelorganisatie inzet voor NEN-patiënten over de hele wereld via samenwerking met patiëntenorganisaties, waaronder ook NET&MEN Kanker. Hij dringt aan op de medewerking van ieder van ons om het aankomende initiatief ‘Think NENs’ succesvol te maken. Bedoeling is zorgverleners uit de eerste lijn te overtuigen dat een vroegtijdige diagnose levens kan redden en dat online NEN-cursussen daarbij een hulp kunnen zijn.

Alle uiteenzetting zijn integraal opgenomen en kan je herbeluisteren.

– – –

Tijd om de inwendige mens te versterken: een twee-gangen lunch en ontmoetend tafelen volgt. Veel tijd om ervaringen uit te wisselen hebben we tot nu nog niet gehad. En je zal begrijpen dat een uitwisselingsmoment nooit lang genoeg duurt, maar we wilden zeker nog ons nieuw 5-jarenplan voorstellen aan de aanwezigen. Dus iets na twee uur werden we met de livemuziek van Griet Samain opnieuw binnengeloodst in de zaal.

Vooraleer het nieuwe plan voor te stellen is het altijd goed eens te kijken wat we van het vorige plan gebakken hebben. Dus overlopen we kort de 4 domeinen met 4 actiepunten van ons 4×4-plan. Op een paar puntjes na kunnen we zeggen dat we wat we vooropgesteld hadden in 2017 in die vij jaren hebben kunnen realiseren. Natuurlijk zijn er aandachtspunten waar we altijd zullen moeten blijven aan werken. Die zullen we dan zien terugkomen in ons nieuw 5-jarenplan voor 2022 tot 2027. Maar eerst luisteren naar enkele liederen van singer songwriter Griet Samain.

Wij kozen 5 ‘items’ in functie van het bekomen van een betere levenskwaliteit voor NET-en MEN-patiënten en hun naasten. Die koppelen we aan vijf werkwoorden: zorgen, engageren, bekwamen, realiseren en activeren. Samen vormen zij een voor ons heel bekend woord en zo werd ons zebraPLAN geboren.
Naast ieder werkwoord plaatsen we drie concrete werkpunten en dat geeft ons 15 doelstellingen waaraan we de komende 5 jaren zullen werken. Een gedrukt exemplaar van het zebraPLAN laat de aanwezigen toe thuis de inhoud te herbekijken.

De dag wordt afgesloten met een feestelijk dessertbuffet waarbij nog ruim de tijd wordt genomen om te ‘net’werken. Daarna trekken de 81 aanwezigen tevreden terug naar huis. Getuige daarvan de vele complimenten die we mochten ontvangen voor de organisatie en het verloop van de dag.

Special thanks to INCA to let us make use of the INCA-theme, developed by Weberest 

© vzw NET & MEN Kanker