NL | FR

+32 496 24 90 46 | info@net-men-kanker.be

NL | FR

NL | FR

Icoon giften vzw NET & MEN kanker

Giften

Stort een gift op rekeningnummer BE20 3631 0319 0256 en steun vzw NET & MEN Kanker financiëel.

Schenk je ons op jaarbasis 40 euro en meer dan ontvang je van ons een fiscaal attest aan het begin van het volgend kalenderjaar. Hiermee geniet je belastingvermindering van 45 procent van jouw totale gift. Een gift van 40 euro kost je dan maar 22 euro.

Belangrijk: de gift JUIST overmaken.

Om eenvoudig recht te hebben op belastingvermindering is het belangrijk dat de gift via overschrijving als volgt wordt overgemaakt:

Vul in het veld (vrije) mededeling

– je rijksregisternummer in
– gevolgd door je voornaam en familienaam
– en het woord ‘gift’.

Bijvoorbeeld: 93051822361 MARIE DURAND GIFT.

Enkel op die manier kan uw gift automatisch worden toegevoegd aan je online aangifte of aan je voorstel van vereenvoudigde aangifte.

giften juist overmaken en fiscaal attest bekomen

'Wanneer is een fiscaal attest wel of niet mogelijk?'

Regelgeving i.v.m. het fiscaal attest.

  • de gift moet minstens 40 euro bedragen, per kalenderjaar en per vereniging (deze kan samengesteld zijn uit verschillende stortingen van dezelfde schenker),
  • de gift moet gedaan zijn aan een erkende instelling,
  • de instelling moet een kwijtschrift uitreiken voor de giften die zij ontvangt
  • de gift moet in geld gedaan zijn, en van u alleen komen (dus niet de opbrengst van een collectieve geldinzameling of actie).

Voor welke giften mag geen attest opgemaakt worden?

Giften met tegenwaarde
Het verlenen van een belastingvermindering voor de giften is ingegeven door het nationaal belang en geldt bijgevolg alleen voor eigenlijke giften, d.w.z. schenkingen die zijn afgestaan zonder tegenwaarde. Bijgevolg zijn uitgesloten: abonnementen op tijdschriften, lidgelden, collegegelden, schoolgelden, les-, examen- en andere gelijkaardige kosten, inkomkaarten voor concerten…

Wanneer de overgedragen sommen geheel of zelfs gedeeltelijk de levering van een goed of de prestatie van een dienst vergoeden, mogen daarvoor geen attesten worden uitgereikt, noch voor de totaliteit, noch voor een gedeelte van de gestorte sommen.

Om in aanmerking te komen als gift die recht geeft op een belastingvermindering, moet het bedrag bijgevolg geheel om niet worden overgemaakt en mag aan de schenker geen enkel voordeel worden gegeven (behalve zaken van zeer geringe waarde zoals een zelfklever, een sobere informatiebrochure …).

Giften die doorgestort worden aan een andere instelling

Een instelling die erkend is om attesten uit te reiken volgens de hierboven vermelde richtlijnen, mag niet optreden als doorgeefluik voor een andere instelling. Zij mag bijgevolg geen attesten uitreiken voor sommen die in feite bestemd zijn voor die andere instelling.

Collectieve giften

Er mogen geen attesten worden uitgereikt voor stortingen die de opbrengst vertegenwoordigen van collectieve geldinzamelingen en dus niet werkelijk voortkomen van een individuele schenker.

 

Enkele voorbeelden ter verduidelijking.

Wel een attest:

Ik doe zelf een gift, stort rechtstreeks geld van mijn rekening naar de rekening van NET&MEN. Ik krijg hiervoor een attest.

Ik vraag op mijn verjaardagsfeest om geen geschenk mee te brengen, maar om te storten op de rekening van NET&MEN. Wie stort, krijgt een fiscaal attest als het totaalbedrag op jaarbasis gelijk of hoger is dan 40 EUR.

Ik vraag op een viering aan de aanwezigen vrijblijvend om een storting te doen op de rekening van NET&MEN. De aanwezigen die storten, krijgen een attest.

TIP: Laat de mensen in de twee bovenstaande gevallen weten dat ze ook hun rijksregisternummer, voornaam en familienaam gevolgd door het woord ‘gift’ vermelden in de vrije mededeling. Zo is dat niet voor interpretatie vatbaar.

 

Geen attest:

Ik geef een feest en roep genodigden op om geen cadeaus te kopen, maar wel een bedrag te storten voor NET&MEN. De giften komen bij mij toe, waarna ik het bedrag overmaak aan NET&MEN. Ik heb geen recht op een fiscaal attest, want ik schenk niet alleen uit eigen naam.

Ik stort een bijdrage voor de infodag of een andere lotgenotenactiviteit van NET&MEN. Ik heb geen recht op een fiscaal attest omdat ik een tegenprestatie gekregen heb voor mijn gift.

Ik geef een benefiet voor een lotgenoot en stort de opbrengst naar NET&MEN. Ik heb geen recht op een fiscaal attest, want dit geld komt niet van mij.

Ik verkoop pralines of iets anders op een event en stort het geld door naar NET&MEN, ik krijg geen attest.

Ons steunen via een omweggetje? Dat kan!

Goodgift

Op zoek naar een zinnige cadeaubon? Bestel er een bij Goodgift.

Een cadeaubon waarbij de ontvanger zélf kiest naar waar de donatie gaat —een goed doel dat hem/haar nauw aan het hart ligt. We hopen dat vzw NET & MEN Kanker dat goed doel is!

Logo Goodgift

Trooper

Trooper is een website voor al je online shopping. Er zijn heel wat webshops waar je via Trooper iets kan bij kopen.

Shop online via https://www.trooper.be/nl/trooperverenigingen/netenmenkanker. Je bent niet alleen aan het shoppen, je bent ons ook aan het steunen. En je hoeft er geen € meer voor te betalen! Gemiddeld krijgen wij €5 per aankoop van €100.

logo van TROOPER
Special thanks to INCA to let us make use of the INCA-theme, developed by Weberest 

© vzw NET & MEN Kanker