NL | FR

+32 496 24 90 46 | info@net-men-kanker.be

NL | FR

NL | FR

NEC diagnose

NEC is een afkorting voor Neuro-endocrien Carcinoom, een hooggradige kanker.

Een NEC ontstaat zoals een NET (Neuro-endocrine tumor) vanuit neuro-endocriene cellen maar de kwaadaardige kenmerken die worden vastgesteld bij weefselonderzoek zijn meer afwijkend van het normale weefsel (slecht gedifferentieerde tumor) en de merker voor de activiteit van de celdeling (de KI-67 index) is meestal zeer hoog. NEC is een hooggradige neuro-endocriene kanker, verschillend van NET graad 3 omwille van differentiatie.

NEC worden ingedeeld in grootcellig (large cell) en kleincellig (small cell) carcinoom.

De tumor kan op alle plaatsen in het lichaam ontstaan maar vooral het kleincellige NEC komt vaak voor in de long
– SCNEC : small cell neuroendocrine carcinoma van de long of
– SCLC : small cell lungcancer
Longartsen hebben een grote expertise in de behandeling van deze carcinomen.

Voor behandeling op andere lokalisaties maakt het weinig verschil of het een grootcellig of kleincellig NEC betreft.  Wat betreft behandeling beperken we ons hier tot de lokalisaties buiten de long.

Diagnose NEC

De diagnose steunt op het weefselonderzoek en voor NEC kenmerkende kleuringen (immunohistochemisch onderzoek). Het is dus noodzakelijk een stukje weefsel te bekomen door een naaldprik (biopsie) of tijdens een operatieve ingreep.

Het is belangrijk de uitgebreidheid van de tumor en aanwezigheid van uitzaaiingen na te kijken. Hiervoor wordt meestal onderzoek  met CT scan of FDG PET CT scan en/of MRI verricht.
NEC hebben  geen of weinig somatostatine receptoren zodat Gallium Dotatoc PET CT scan in tegenstelling met NET zelden aangewezen is. (zie ook ‘Onderzoek bij vaststellen, staging en opvolging van de NET’).

NEC behandelen

Sterk afhankelijk van type NEC en de algemene conditie van de patiënt

De behandeling wordt bepaald door
– de lokalisatie
– de uitgebreidheid (staging)
– en groeisnelheid van de tumor (gradering)
en de algemene conditie van patiënt.

In de nabije toekomst kunnen ook moleculaire karakteristieken van het carcinoma mee bepalend zijn.

Zoals bij elke behandeling is het belangrijk deze factoren af te wegen met de verwachtingen en wensen van jezelf als patiënt alvorens in overleg een behandelplan wordt opgesteld. Een NEC wordt best begeleid in een gespecialiseerd centrum met ervaring met deze pathologie, een NET kenniscentrum dus.

Als men weet waar in het lichaam NEC zich bevindt

Voor een gelokaliseerde NEC is het de bedoeling dat de behandeling een kans biedt op volledige genezing. Wanneer de tumor volledig kan worden weggenomen is heelkunde aangewezen. Dit kan in bepaalde situaties worden gecombineerd met chemotherapie en radiotherapie zowel voor als na de ingreep.

Wanneer chirurgie niet mogelijk is, is radiotherapie in combinatie met chemotherapie soms een optie.

Als een NEC en de uitzaaiingen niet kunnen verwijderd worden

NEC zijn snelgroeiende tumoren die snel uitzaaiingen hebben en dus hierdoor niet meer in aanmerking komen voor een volledige verwijdering. De behandeling  is op dat ogenblik niet meer genezend en is gericht op het verminderen van klachten, het verlengen van het leven en het verbeteren van de kwaliteit van leven (palliatieve behandelingsopties).

Standaard wordt een behandeling met chemotherapie (combinatie cisplatinum of carboplatinum met etoposide) langs de bloedbaan toegediend. Op basis van ervaring kan ook een keuze worden gemaakt voor andere schema’s.

Immunotherapie, theoretisch aantrekkelijk, werd in studieverband nagekeken maar de resultaten zijn voorlopig eerder teleurstellend. Verder onderzoek wordt uitgevoerd met aandacht voor combinaties bij patiënten waarbij de tumor bepaalde  moleculaire afwijkingen vertoont. Immunotherapie is op dit ogenblik geen standaardtherapie met uitzondering voor uitgezaaide NEC van de huid (Merckel Cell Carcinoma).

Behandeling is studieverband (klinische studie) kan een zinvolle optie zijn en informatie over lopende studies kan worden bekomen bij je behandelende arts. Deelname aan studie is nooit verplicht.

Special thanks to INCA to let us make use of the INCA-theme, developed by Weberest 

© vzw NET & MEN Kanker