NL | FR

+32 496 24 90 46 | info@net-men-kanker.be

NL | FR

NL | FR

Focus op het positieve. Leef met hoop

Voel je minder alleen, deel je ervaringen met lotgenoten

Meer bekendheid geven aan deze zeldzame ziekte leidt tot snellere diagnose

Patiëntenvereniging NET & MEN Kanker vzw

ondersteunt patiënten en familieleden die te maken krijgen met Neuro-endocriene Tumoren (NET) en Multipele Endocriene Neoplasie (MEN). We zijn een groeiende, warme vereniging. Een zeldzame zebrakudde. Voel je welkom!

 

Kreeg jij zelf of iemand uit je naaste omgeving de diagnose NET of MEN?

Groeit bij jou de behoefte om te praten met iemand in een vergelijkbare situatie?
Onze patiëntenvereniging brengt lotgenoten samen, online en offline.

Meer weten over de zeldzame ziekte NET en MEN?

Kennis vergroten helpt patiënt en mantelzorger om bij de arts-specialist de juiste vragen te stellen en de beste beslissingen te nemen. De informatie op onze website onder NET en MEN alsook de lezingen op onze jaarlijkse INFOdag zetten je een heel eind op weg.

Heb je directe vragen aan ons?

Stel ze via mail. Voor een persoonlijk en vertrouwelijk gesprek telefoneer je met Martine.

Met jouw registratie als lid staan wij sterker.
Join us, meld je bij de vzw
en geef in het meldingsformulier aan wat wij voor jou kunnen betekenen.

Blijf als eerste op de hoogte van onze activiteiten.
Schrijf je in op onze mailinglist
en ontvang onze nieuwsbrief in je mailbox. Doorgaans sturen wij één brief per maand.
Met uitzondering van de meest recente (her)lees je alle nieuwsbrieven onder Agenda.

Volg je ons al?

Vzw NET en MEN Kanker Belgium
Vzw NET en MEN Kanker Belgium1 day ago
Nageltjes gekleurd? Wat je ook doet, waar je ook bent, post je foto als comment onder dit bericht! #zeldzameziektendag #rarediseaseday #deeljekleuren #neuroendocrienekanker #NEN
Vzw NET en MEN Kanker Belgium
Vzw NET en MEN Kanker Belgium
Vzw NET en MEN Kanker Belgium1 day ago
WAT WEET JIJ OVER ZELDZAME ZIEKTEN?
Vzw NET en MEN Kanker Belgium
Vzw NET en MEN Kanker Belgium1 day ago
Vandaag, Zeldzame ziektendag, zijn we voor het eerst te gast aan de andere kant van de taalgrens. Onze stand staat opgesteld in het CHU de Liège. Met veel dank aan Mirèse en Marc die bereid waren om daar een dag voor uit te trekken en in hun beste Frans onze vereniging in de kijker te zetten.
Vzw NET en MEN Kanker Belgium
Vzw NET en MEN Kanker Belgium2 days ago
Op zeldzame ziektendag houdt vzw NET & MEN infostand in het Universitair Ziekenhuis van Luik. Dank aan onze vrijwilligers om hier aan mee te werken! Een fijne dag en SUCCES gewenst! #LetsTalkAboutNETs #deeljekleuren #neuroendocrienekanker #ZeldzameZiektenDag
Vzw NET en MEN Kanker Belgium
Vzw NET en MEN Kanker Belgium2 days ago
[JOURNEE MONDIALE MALADIES RARES] 🌏Saviez-vous que 500.000 Belges sont atteints de maladies #rares ?
💫 Au sein de l'H.U.B, le Pr Antoine Bondue, Directeur de la Fonction Maladies Rares (#FMR), souligne l'importance de l'#expertise belge et des #réseaux européens. En effet, avec plus de 7000 maladies rares, le recrutement de patients est crucial pour une prise en charge optimale.
🏥 Pour augmenter l'efficacité des soins offerts aux patients atteints de maladies rares, l'ULB et l'H.U.B coordonnent des consultations #multidisciplinaires, favorisent le partenariat hôpital-ambulatoire et insistent sur l'éducation des patients et des médecins traitants.
👉 Les maladies rares, enjeu majeur pour nos soins de santé, sont un moteur de développement médical; nécessitent une restructuration sociétale et des soutiens pour les traitements innovants.
👀 Plus d'informations : https://www.radiorg.be/fr/
---
[RARE DISEASE WORLD DAY] 🌏 Wist u dat 500.000 Belgen lijden aan #zeldzameziektes?
Op de H.U.B, benadrukt Pr Antoine Bondue, Directeur van de Zeldzame Ziekten Functie (#FMR), het belang van Belgische #expertise en Europese #netwerken. Met meer dan 7000 zeldzame ziekten is patiëntenwerving cruciaal voor optimale zorg.
🏥 Om de efficiëntie van de zorg voor patiënten met zeldzame ziekten te verhogen, coördineren de ULB en de H.U.B #multidisciplinaire raadplegingen, bevorderen ze samenwerkingsverbanden tussen ziekenhuizen en ambulante zorg en dringen ze aan op de opleiding van patiënten en behandelende artsen.
👉 Zeldzame ziekten, een grote uitdaging voor onze gezondheidszorg, zijn een motor voor medische ontwikkeling; vereisen maatschappelijke herstructurering en steun voor innovatieve behandelingen.
👀 Meer informatie: https://www.radiorg.be/nl/

Hôpital Universitaire de Bruxelles (H.U.B) - Academisch Ziekenhuis Brussel (H.U.B)
Special thanks to INCA to let us make use of the INCA-theme, developed by Weberest 

© vzw NET & MEN Kanker