NL | FR

+32 496 24 90 46 | info@net-men-kanker.be

NL | FR

NL | FR

  1. Hoofdpagina
  2.  » Agenda > NET Kanker Dag

10 november is NET Cancer Day

Koepelorgaan INCA voert met NET Cancer Day wereldwijd campagne om met verenigde kracht en sterkere stem over NEN te spreken. Vzw NET & MEN Kanker vraagt tussen 1 en 10 november de aandacht van alle Belgen.

ONTDEK de jaarlijkse initiatieven, in België en wereldwijd

Toon je engagement, werk mee aan een grotere bewustwording!
NET Kanker Dag bewustworden
NET Cancer Day - support
NET Cancer Day - button

Waarom meer over NET praten?

De diagnose NET/NEC komt vaak te laat. Huisartsen (eerstelijnszorg) horen beter over NEN te worden ingelicht.

Tegen de tijd dat de patiënt een juiste diagnose krijgt, is bij meer dan de helft van de patiënten de neuro-endocriene kanker reeds in een vergevorderd stadium en zijn er uitzaaiingen. Dan is er voor de meeste patiënten geen genezing meer mogelijk.

Omdat een NET zich snel met andere meer bekende aandoeningen en kankers laat verwarren en omdat het bewustzijn van NET bij eerstelijnszorg en medici ontoereikend is wordt de diagnose vaak verkeerd gesteld.

Zoals bij alle kankers, een vroege detectie is de sleutel tot langer leven en in sommige gevallen tot genezing.

INCA: “Know the sypmtoms. Push for diagnosis.”

Onder de internationale hashtags #LetsTalkAboutNETs #NETCancerDay vraagt INCA aan NEN-patiënten over de hele wereld om vrienden, familie, clinici en lokale gemeenschappen te inspireren en de boodschap rond NET-kanker uit te dragen.

Met de Vlaamse hashtag #bewustwordenvanNET en Waalse #prendreconnaissancedeTNE trekken wij in België de aandacht naar NET Kanker Dag.

Het grote publiek en de medische gemeenschap bewust maken van NET is één van de doelstellingen van de patiëntenvereniging.
Special thanks to INCA to let us make use of the INCA-theme, developed by Weberest 

© vzw NET & MEN Kanker