NL | FR

+32 496 24 90 46 | info@net-men-kanker.be

NL | FR

NL | FR

10 november is NET Cancer Day

NET wordt vaak over het hoofd gezien. Op NET Cancer Day geven we aandacht aan neuro-endocriene kankers. We focussen op symptomen en klachten die snel kunnen gelinkt worden aan een of andere ziekte, maar ook tekenen kunnen zijn van neuro-endocriene kanker.

Koepelorgaan INCA voert met NET Cancer Day wereldwijd campagne om met verenigde kracht over NET te spreken. Jaarlijks tussen 1 en 10 november versterken wij in België de INCA campagne.

Hoe meedoen?

Focus op ↓

NET Kanker Dag bewustworden

Praten over NET kanker is een belangrijke schakel in de bewustwording. Laat iedereen weten dat deze ziekte bestaat.

Wie gedurende lange tijd onbeantwoorde symptomen heeft, kan bij zorgverleners blijven aandringen op verder onderzoek. Een second opinion vragen is een patiëntenrecht. Elke vertraging in het stellen van de juiste diagnose moet zoveel mogelijk vermeden worden.

Er is nood aan eerstelijns-zorgverleners die zich ervan bewust zijn dat neuro-endocriene kanker de oorzaak kan zijn wanneer klachten en symptomen lang aanhouden.

Zorgverleners die de tijd nemen om dieper in te gaan op voorgeschiedenis en klachten van de patiënt en sneller doorverwijzen. Zorgverleners die bij elk vermoeden van NET een ziekenhuis met expertise zeldzame en complexe kankers in het vizier houden.

#bewustwordenvanNET
#prendreconnaissancedeTNE
#LetsTalkAboutNETs
#NETCancerDay
NET Cancer Day - button
NET Cancer Day - support

Snelle feiten

NETs zijn de tiende meest voorkomende kanker wereldwijd.

NETs kunnen gelijkaardige symptomen vertonen als het prikkelbare darmsyndroom, gastritis, astma en andere meer voorkomende ziekten.

De NET-incidentie neemt toe. 1300 nieuwe patiënten per jaar in België.

1 op de 2 NET-patiënten krijgt aanvankelijk geen of een verkeerde diagnose waardoor hij/zij vaak aan zichzelf begint te twijfelen.

Bij 1 op de 3 NET-patiënten wordt de tumor toevallig ontdekt, tijdens een behandeling voor een andere aandoening.

Ronddraaien in cirkels tussen talloze zorgprofessionals. 48% ziet gemiddeld 5 specialisten voorafgaand de diagnose NET.

Diagnose NET stellen kan makkelijk 5 jaar duren. Bij veel mensen is intussen de kanker al uitgezaaid.

NET treft mannen, vrouwen en kinderen. Het discrimineert niet.

Special thanks to INCA to let us make use of the INCA-theme, developed by Weberest 

© vzw NET & MEN Kanker