NL | FR

+32 496 24 90 46 | info@net-men-kanker.be

NL | FR

NL | FR

INFOdag
29 november 2016

NET & MEN infodag, in UZ Leuven

Voor het ‘houten’ jubileum van onze jaarlijkse infodag trokken we terug naar de plaats waar het allemaal begon: UZ Gasthuisberg in Leuven.

Voor wie er nooit was geweest waren de wegwijzers welgekomen alsook de vele pijlen die Véronique, onze voorzitter, doorheen het hele gebouw had aangebracht om er toch maar voor te zorgen dat iedereen op tijd en stond onze onthaalstand én de bijhorende koffie kon bereiken.

Zo konden we iets na 10.30 uur de 62 deelnemers de conferentiezaal binnen loodsen waar onze vice-voorzitter Dirk iedereen welkom heette, nog eens duidelijk stelde waarvoor we staan en een overzicht gaf van wat we het afgelopen jaar allemaal hadden gedaan om daaraan tegemoet te komen. 

‘Over NET gesproken’, het thema van de Wereld NET Kanker dag die nog maar pas achter de rug was, had Prof Dr. Eric Van Cutsem ontleend als titel voor zijn uiteenzetting.

INFOdag 2016 foto

Nadat hij zijn verwondering en appreciatie had uitgedrukt over de verwezenlijkingen van onze vzw en het feit dat we met zo velen op een zondag bijeen gekomen waren, wandelde hij samen met ons de wereld van NET binnen. In een klare, duidelijke en begrijpbare taal werden verschillende zaken die bij ons al (vaag) gekend waren nog eens scherp gesteld gebruik makend van een uitgebreide presentatie.  Het werd dan ook een verhelderend betoog waar ieder van ons achteraf beaamde dat hij/zij er toch wel wat van opgestoken had.

Prof Dr. Christophe Deroose trok met ons de iets meer wetenschappelijke toer op als hij het had over ‘Wat nucleaire geneeskunde kan bieden aan de NET-patiënt.’  Van Dotatate over PET/CT tot PRRT: alles werd in een duidelijk overzicht gegoten en ons in mensentaal aangeboden. Ook het verschil tussen Dotatate, Dotatoc, Dotanoc… werd nog even verduidelijkt. Om te onthouden als patiënt was zeker de uitspraak; ‘de soort PET-scan maakt niet uit als het maar met de PET-camera gebeurd!’.

Daarna was het tijd om de vooraf gestelde vragen te beantwoorden.  Deze werden geprojecteerd zodat iedereen zijn vraag makkelijk kon herkennen.  Omwille van het grote aantal vragen werden sommige geclusterd en andere dan weer individueel beantwoord. Beide professoren namen, naargelang hun expertise, het woord om een antwoord te formuleren.

Door de vele vragen en de mogelijkheid tot interactie die de professoren aanboden vloog de tijd voorbij en werd het programma ietwat aangepast.

Eerst kwam Véronique aan de beurt die de sprekers op een gepaste wijze bedankte en meedeelde dat zij omwille van persoonlijke redenen binnen onze vereniging vanaf nu wat op de achtergrond zou treden. Wat met gemengde gevoelens binnen de groep onthaald werd.

Daarna kwam ondergetekende nog een verslagje brengen over WorldMEN 2016, een toelichting geven bij de patiëntenparticipatie waarvoor ze tegenwoordig onze deur plat lopen, om daarna te eindigen met een voorstel voor het jaarprogramma 2017.

Ondertussen had Miko, onze penningmeester en dienstdoende catering, alles in gereedheid gebracht om de inwendige mens, die nu toch stilaan van zich begon te laten horen, te versterken.  Gelukkig hadden we deze keer voor een broodmaaltijd gekozen waardoor het minder erg was dat we pas een half uur later aan tafel konden.Iedereen vond al vlug een plaatsje en het geschikte gezelschap om nog even na te praten over wat zojuist aan de orde was geweest, ervaringen uit te wisselen over de ziekteverschijnselen waar ze dagelijks mee te maken hebben én ook iets meer leukere onderwerpen aan te snijden…waardoor de klok nog sneller liep en er vlugger dan verwacht een einde kwam aan een opnieuw geslaagde infodag.

Bedankt aan diegenen die er bij waren en voor diegenen die deze keer verhinderd waren, we hopen je op één van onze volgende activiteiten te mogen verwelkomen.

Eddy

INFOdag 2016 foto
Special thanks to INCA to let us make use of the INCA-theme, developed by Weberest 

© vzw NET & MEN Kanker