NL | FR

+32 496 24 90 46 | info@net-men-kanker.be

NL | FR

NL | FR

 1. Hoofdpagina
 2.  » 
 3. DOE MEE
 4.  » stap-2 Zeldzame ziektendag 2021
W
Nieuwsbericht van 7 feb, 2021

Stap-2 naar Zeldzame Ziektendag op 28 februari 2021

Iedereen kent de eenhoorn, maar niemand heeft er ooit één echt gezien. Dit komt omdat eenhoorns enkel bestaan in een fantasie. Mensen met een NET en MEN daarentegen, die bestaan echt. Daarenboven, samen met alle andere mensen met een zeldzame ziekte zijn ze talrijk… Zo hebben 500.000 Belgen een zeldzame ziekte. Ken jij zo iemand? Ben jij zo iemand? En wil je daar aandacht aan geven? Wil je daar meer over weten? Ontdek wat je kan doen!

NET en MEN patiënten, naasten, sympathisanten
Toon je R. Hoe? Zo!

 

NET & MEN naamposter voor Nationale campagne Zeldzame Ziektendag 2021 door RaDiOrg

Download het R-naambord met zebrapatroon en deel het op social media met #notaunicorn #NET #MEN.

NET & MEN naamposter voor Nationale campagne Zeldzame Ziektendag 2021 door RaDiOrg

Download bovenstaand blanco R-naambord. Zet jóuw naam in het lege veld en deel op social media. Zo getuig jij achter #notaunicorn te staan.

Geef verder geen uitleg, want de RaDiOrg campagne gaat officiëel op 8 februari van start en wil de eerste week vooral nieuwsgierig maken. Pas vanaf 15 februari wordt écht duidelijk wat achter deze R-campagme met posters, foto’s, namen, gezichten, schimmen, toeters onder #notaunicorn… schuilgaat.

Toon je R-poster. Volg onderstaand stappenplan en geef NET & MEN en alle mensen met een zeldzame ziekte de aandacht die ze verdienen.

 1. Print dit papier af
 2. Knip de “R” uit op de aangegeven stippellijn
 3. Kleef de R op een karton/papier/pamflet/… samen met de naam van iemand met een zeldzame ziekte gevolgd door “is #notaunicorn”
 4. Neem een foto met jouw pamflet en deel ze op sociale media met de hashtag #notaunicorn

Hieronder twee voorbeelden van wat jouw R-poster worden kan. Maak er gerust iets persoonlijks van!

Op onze website staan getuigenissen van mensen met NET en MEN. Vzw NET & MEN Kanker toont binnenkort op haar social media kanalen hun naam en ziekte in een reeks R-getuigenissen. Aan jou om deze berichten en bijhorende hashtag #notaunicorn voluit te delen!

Deel binnenkort onze R-getuigenis berichten, ze zien er zo uit:

NET & MEN getuige-poster voor Nationale campagne Zeldzame Ziektendag 2021 door RaDiOrg

Hou je ons op de hoogte? Wij verzamelen jullie R-werk om samen met RaDiOrg zicht- en ruchtbaarheid aan onze zeldzame ziekten te geven.

Zet jij je graag voor 200% in? Volg alle stappen van de R-campagne op de website van RaDiOrg.

Creatief succes gewenst en bedankt voor je steun!

Doe je graag iets analoog? Print jouw R-ontwerp/-naambord/-poster (met/zonder toeter)… en hang het voor je raam, bij de bakker en de buren! Na 15 februari zal de ernaast hangende RaDiOrg affiche de geheimzinnige R verklaren.

Samen met RaDiOrg zijn wij zijn ervan overtuigd dat aandacht voor zeldzame ziekten veel in beweging zet: betere zorg, meer onderzoek, aangepaste omkadering, begrip, steun. Met als ultieme doel een beter leven voor iedereen die getroffen wordt door een zeldzame ziekte.

Over de R-campagne

Stapsgewijs, tussen 1 en 28 februari zet RaDiOrg alle middelen in zodat mensen met een zeldzame ziekte gezien zullen worden. Die middelen zijn onder meer:

 • Bekende Vlamingen
 • TIKTOK
 • Facebook, Instagram,
 • klassieke media, artikels, interviews, …
 • Een reeks campagnetools (posters, facebookkaders en -banners enz…)
 • WIJ, en alle mensen en verenigingen die een zeldzame ziekte vertegenwoordigen!
A4-groot, de campagne-R nav Nationale campagne Zeldzame Ziektendag 2021 door RaDiOrg

#notaunicorn. 500.000 mensen met een zeldzame ziekte bestaan écht.

Titelbeeld van Nationale campagne Zeldzame Ziektendag 2021

Belgische koepelorganisatie RaDiOrg over haar nieuwe awarenessactie:

“In de visueel sterke campagne-R wordt de eenhoorn hét symbool dat ons verenigt en dat ons zichtbaar zal maken bij het grote publiek.”

Nieuwstitel:

stap-2 Zeldzame ziektendag 2021

Hoofdlijn:

Iedereen kent de eenhoorn, maar niemand heeft er ooit één echt gezien. Wij maken hen zichtbaar en iedereen kan meedoen! Hoe? Ontdek het!
W
Nieuwsbericht van 7 feb, 2021
W
DOE MEE | ONS WERK
W

Omschrijving Categorie

NET Cancer Day - button
U

Vind meer nieuws, zoek onder Categorie

U

Vind meer nieuws, zoek onder Post Tags

Special thanks to INCA to let us make use of the INCA-theme, developed by Weberest 

Behandeling van een Hormonaal Syndroom

Met somatostatine analogen

Somatostatine, een natuurlijk voorkomend hormoon, kan zich binden met de somatostatine receptoren op de tumorcel en zo abnormale hormoonvorming activeren. De somatostatine analogen blokkeren de somatostatinereceptoren en verminderen zo de hormoonvorming.

Somatostatine-analogen (b.v. octreotide, lanreotide) zijn synthetische versies van somatostatine. De octreotide-formule (merknaam Sandostatine) kan worden toegediend via een infuus, dagelijkse zelfinjecties, of een maandelijkse injectie met langzame afgifte (LAR). De lanreotide formule (merknaam Somatuline) kan om de week worden gegeven en in een maandelijkse formule met langzame afgifte (LAR).
De maandelijkse injecties worden meestal door beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg toegediend, maar het is mogelijk om de maandelijkse injectie met lanreotide zelf te injecteren.

Klassieke indicatie is het carcinoïd syndroom waarbij de klachten worden veroorzaakt door serotoninevorming bij een functionele dunne darm NET.
Ook NET op andere lokalisaties kunnen een hormonaal syndroom veroorzaken geïnitieerd door activatie van de somatostastine receptoren op de tumorcel en deze zijn dus gevoelig voor behandeling met somatostatine analogen.

Somatostatine analogen worden ook gebruikt voor tumor controle (zie hieronder).
Aanwezigheid van somatostatinereceptoren kan worden bepaald door functioneel onderzoek (Gallium-68 Dotatoc PET scan ) of een gericht weefsel onderzoek naar somatostatine receptoren (zie ook Onderzoek bij vaststellen, stadiëring en opvolging NET).

 

Telotristat

Telotristat is werkzaam door het blokkeren van de vorming van serotonine in de tumorcel.
Het is dus enkel werkzaam bij het carcinoïd syndroom waar vooral de verbetering van diarree bij patiënten die niet meer of onvoldoende beantwoorden op somatostatine-analogen werd aangetoond.
Het heeft geen effect op de tumorgroei.
Medicatie is beschikbaar in tabletvorm onder terugbetalingscriteria.

 

Andere

Andere modaliteiten die er vooral op gericht zijn om de omvang van de uitzaaiing te verminderen zoals embolisatie, PRRT en chirurgie kunnen ook een plaats hebben in de behandeling van medicamenteus niet te controleren klachten en worden verder besproken.

Behandeling van de tumor /oncologische behandeling

Chirurgie

Chirurgie is de enige therapie die een NET kan genezen. In afwezigheid van specifieke symptomen wordt de diagnose echter vaak laattijdig gesteld waardoor de tumor de kans krijgt om uit te zaaien (metastaseren), en niet meer in aanmerking komt voor curatieve chirurgie (niet-resectabel).
Wanneer de NET zich echter tot één plaats beperkt (locoregionaal) of er slechts weinig uitzaaiingen zijn, is chirurgie de gouden standaard. Na een volledige resectie is geen aanvullende medicamenteuze behandeling (adjuverende behandeling) aangewezen.
Ook als de tumor is uitgezaaid (metastasering), kan tijdens het behandelingstraject een operatie aangewezen zijn maar dan bijna altijd in combinatie met medicatie. Indicatie wordt weerhouden indien de tumor klachten veroorzaakt die door de chirurgische ingreep kunnen worden verlicht. Het doel van de ingreep is dan niet om een definitieve genezing te bekomen maar wel de tumor en klachten beter en langer onder controle te houden.
Chirurgie van de primaire tumor kan worden voorgesteld wanneer de NET door groei lokaal problemen veroorzaakt zoals een bijvoorbeeld een afsluiting (obstructie) of bloeding bij een dunne darmlokalisatie.
Heelkundige verwijdering van de uitzaaiingen in de lever(metastasectomie) wordt overwogen wanneer zo de zichtbare tumor volledig kan worden verwijderd. Soms wordt geopteerd om een (het grootste) deel van de tumor te verwijderen (debulking) wanneer de hormoonproductie in de metastasen klachten veroorzaakt die niet met medicatie te controleren zijn. Indicatie voor debulkingoperatie is controversieel en andere behandelingen zoals embolisatie vormen hier een alternatief.
Zeer zelden wanneer wordt voldaan aan strikte criteria wordt de indicatie voor een levertransplantatie besproken .
Wanneer de NET hormonen vormt (functioneel) is een medische behandeling voor de ingreep noodzakelijk.

 

Gerichte behandelingen

Somatostatine-analogen
Zoals hierboven besproken worden somatostatine-analogen aangewend voor symptoomcontrole maar inmiddels kon worden aangetoond dat bij NET die somatostatine receptoren hebben zowel octreotide als lanreotidede tumorgroei kan afremmen.
Gezien deze behandeling goed wordt verdragen is ze bij traag groeiende tumoren vaak de eerste keuze.
Aanwezigheid van somatostatinereceptoren kan vooraf worden bepaald door functioneel onderzoek (68 Gallium Dotatoc scan ) of een gericht weefsel onderzoek naar somatostatine receptoren. (zie ook Onderzoek bij vaststellen, staging en opvolging NET)

Everolimus
Everolimus (merknaam Afinitor) wordt gebruikt voor de behandeling van groeiende gevorderde pancreas-,niet-functionele gastro-intestinale- en long-NET.
Everolimus behoort tot de kinaseremmers en remt meer specifiek een eiwit, mTOR, dat bij bepaalde tumoren een rol speelt in de groei van de tumorcelen en nieuwvorming van bloedvaten in de tumor (neo angiogenese).

Sunitinib
Sunitinib (merknaam Sutent) wordt gebruikt in de behandeling van groeiende gevorderde pancreas NET.
Het is eveneens een kinaseremmer en remt de activiteit van verschillende celeiwitten die betrokken zijn bij de groei, nieuwvorming van bloedvaten en verspreiding van tumorcellen.

Zowel Everolimus als Sunitinib worden geleverd in de vorm van een capsule. Toediening is gebonden aan terugbetalingscriteria.
De behandeling vraagt een regelmatige opvolging voor eventuele nevenwerkingen met ook aandacht voor mogelijke wisselwerking met andere medicatie.
De behandeling gaat door zolang de NET onder controle wordt gehouden en goed wordt verdragen (dat wil zeggen geen of minimale bijwerkingen).

Andere proteïnekinaseremmers
Everolimus en Sunitinib behoren tot de groep van de proteïnekinaseremmers. Dit zijn geneesmiddelen die in de tumorcel bepaalde eiwitten (proteïnekinase) blokkeren. Proteïnekinsases zijn betrokken bij groei , nieuwvormingen van bloedvaten en verspreiding van de tumor.
Kinaseremmers worden bij verschillende tumoren gebruikt.
Bij NET tumoren zijn zoals besproken Everolimus (merknaam Afinitor) en Sunitinib (merknaam Sutent) geregistreerd.
Andere proteïnekinaseremmers werden reeds in studieverband toegediend en tonen signalen van activiteit maar zijn nog niet geregistreerd voor de behandeling van NET.

 

Chemotherapie

Chemotherapie heeft tot doel de groeiende cellen te doden of de groei af te remmen
Het kan een optie zijn voor gevorderde NET van pancreas , luchtwegen, en ook zelden NET van de gastro-intestinale buis.
Grootte, groei kenmerken bij weefselonderzoek en delingsactiviteit bepalen de beslissing en keuze van de behandeling.
Toediening gebeurt met tabletten of langs de bloedbaan en de behandeling gebeurt onder zorgvuldige opvolging van het oncologieteam.

 

PRRT (peptide-radionuclidetherapie)

Bij PRRT wordt de tumor hormoon-gedoseerd inwendig bestraald. Hiervoor wordt radioactieve stof (meestal Lutetium-177) gebonden aan een eiwit (DOTATATE) toegediend. Dit complex bindt zich selectief met de somatostainereceptoren van de tumor en wordt nadien in de tumorcel opgenomen.
Patiënten dienen te beantwoorden aan de selectiecriteria waarbij het belangrijk is dat de NET somatostatine receptor positief is en dit moet worden bevestigd door een somatostatine-receptor PET/CTscan (Gallium-68 Dotatate). (zie ook Onderzoek bij vaststellen, staging en opvolging NET)
De radioactieve stof wordt langs het bloed toegediend meestal in vier sessies.
PRRT is aangewezen bij dunne darm NET (midgut) die groeien onder een behandeling met somatostatine -analogen. Het kan ook in overweging worden genomen bij NET met andere lokalisaties die resistent zijn aan de beschikbare behandelingen.
De behandeling is effectief zowel wat betreft controle van de tumor als van (indien aanwezig) de hormonale klachten.

 

Locoregionale behandeling

Omvat behandelingsmodaliteiten voor leveruitzaaiingen.
Hierbij wordt via een katheter langs de lies kleine bolletjes of lijm ingespoten in de bloedvaten van de tumoren van de lever zodat de bloedtoevoer wordt geblokkeerd waardoor de tumor kan krimpen of afsterven(embolisatie).
Langs deze weg kan ook gericht chemotherapie (chemoembolisatie) worden toegediend of door de bolletjes te laden met radioactieve stof, een interne bestraling worden verricht (radioembolisatie)
Deze therapie kan aangewezen zijn wanneer de uitzaaiingen enkel of vooral in de lever aanwezig zijn.
Het vormt een alternatief of aanvulling voor chirurgische resectie of ablatie (vernietiging) van de leverletsels.
De behandeling is werkzaam zowel voor controle van de groei van de tumor als voor behandeling van de eventuele hormonale symptomen

 

Interferon

Interferon is een natuurlijk voorkomend eiwit dat een rol speelt bij de werking van het afweersysteem (immuunsysteem).
Als medicatie wordt het bij NET tumoren gebruikt voor behandeling, overwegend bij darm NET (midgut) indien geen andere mogelijkheden meer beschikbaar zijn.
Het is minder belangrijk in de huidige behandelingsstrategie.

 

Behandeling in studieverband

Het inzicht is evolutief en in de verschillende fasen van de therapie is het mogelijk dat er een behandeling in studieverband wordt aangeboden. Behandeling met onder andere proteïne kinasen (zie hierboven) en immunotherapie worden in studies getest.

 

Special thanks to INCA to let us make use of the INCA-theme, developed by Weberest 

© vzw NET & MEN Kanker