NL | FR

+32 496 24 90 46 | info@net-men-kanker.be

NL | FR

NL | FR

 1. Hoofdpagina
 2.  » 
 3. NIEUWS
 4.  » Ons zorgbudget verhaal
W
Nieuwsbericht van 7 jan, 2022

Nieuwe regels: geen zorgbudget meer
en 75 Euro dossierkosten.

De moedige 55-jarige Ludwina komt op voor alle patiënten die ten onrechte hun Mantelzorgpremie niet meer krijgen, na de invoering van nieuwe regels voor het bepalen van recht op zorgbudget. De nieuwe BelRAI screening ging van start op 1 juni 2021.

Omdat Ludwina NET-lotgenote is, geven we haar hieronder het woord om het krantenartikel en haar oproep meer te duiden. Daarnaast geven we ook een aantal links mee. Die kunnen handig zijn in het zoeken naar informatie betreffende het zorgbudget.

Ludwina Daems heeft de hulp van haar moeder nodig

— © Koen Fasseur, Belga

“Als ik door het openlijk delen van mijn verhaal getroffen patiënten kan overtuigen om te getuigen voor de Kankerlijn staan we sterker in het zorgdossier dat maar moeilijk politieke doorgang krijgt.”

Ludwina is moedig en schrijft naar de bevoegde federale en Vlaamse ministers, naar Sven Pichal van Radio2, naar de Kankerlijn en Het Nieuwsblad. Het Nieuwsblad pikt de problematiek op en schrijft een artikel. De Kankerlijn via Kom op tegen Kanker en het Vlaams Patiëntenplatform ondernemen verdere stappen.

Artikel in het Nieuwsblad van 27 dec 2021 door Thibaut Renson

lees het artikel uit het Nieuwsblad

Klik op de afbeelding om artikel te downloaden of surf naar Nieuwsblad

Ludwina Daems:

“Heel begrijpelijk richten de vragen in de screening zich naar de mate van zelfredzaamheid. Maar ik vind de nieuwe regels en uitvoering voor het bepalen van recht op zorgbudget onterecht. En wel hierom…

Omdat de vragen zich focussen op 3 dagen van het ziek-zijn en niet over een bredere periode, het langdurig, chronisch ziek waaronder meer en meer kankerpatiënten vallen, valt de vraagstelling in het niet.

Het antwoord op de vraag verwoorden is delicaat. Antwoorden met “Ja, ik kan dat nog als ik hulp heb” klinkt anders dan “Nee, ik kan het enkel met hulp van anderen”. Toch wordt 2 maal hetzelfde gezegd, je kan het niét altijd alléén en zoekt vaak zélf oplossingen, gratis of betalend, inventief of voor de hand liggend, bij mensen of aan de hand van tools. En telkens maak je daarvoor kosten of wil je een vrijwilliger vergoeden.

De sociale dienst van het ziekenfonds zal jouw antwoorden op haar/zijn manier in het verslag noteren. Met alle respect voor de persoon die de screening afneemt, maar inschatten of de ziekte chronisch is, kennis hebben van het gangbare tempo waarmee het ziektebeeld veranderd, het zijn zaken die een belangrijke rol kunnen spelen in de uitkomst. Een persoon met medische achtergrond kan de screening beter inschatten, medische verslagen beter begrijpen en inzake zeldzame ziekten, informatie over de ziekte met meer achtergrondkennis lezen. 

Het algoritme van de screeningstest bepaalt of je recht op Mantelzorg hebt of niet. Enkel een algoritme laten oordelen is niet menselijk en zorgt er voor dat mensen die jarenlang een zorgbudget kregen, nu uit de boot vallen. Zoals het mij samen met vele anderen overkomt.

Wie een aanvraag indient, vraagt om hulp en bevindt zich als persoon met ernstige gezondheidsproblemen of handicap al in een complexe situatie. Ik kan de zorgen rond het aantekenen van beroep missen als kiespijn en de op te hoesten 75 EUR dossiertaks (die ik pas 2 maanden na positieve bijsturing van mijn aanvraag weer terugkrijg) beter gebruiken. Ik begrijp dat de minister met deze drempel wil vermijden dat mensen automatisch beroep aantekenen. Toch heb ik bezwaar ingediend. Omdat complexe situaties complexe dossiers geven waar een paar punten een wereld van (financieel) verschil kunnen uitmaken, en de indieners zelf, maar ook de beoordelende administratie zich dan kunnen vergissen.

Het budget waarvoor ik nu negatief beoordeeld ben, gaat over een premie van 130 euro per maand. Geen gigantisch bedrag, maar voor mij wel nodig.

Zet het dossier kracht bij met je eigen verhaal

    • mail je verhaal naar Kom op tegen Kanker
    • spreek er over via social media, voer gesprekken
    • spreek jouw contacten aan zodat er beweging komt in de aanslepende situatie

Meer achtergrond over de BelRAI-screening:
Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid

Met uitleg over wat BelRAI is, waarom en hoe deze regelgeving er gekomen is.

Meer achtergrond over
de extra bescherming bovenop de sociale zekerheid: de Vlaamse sociale bescherming.

De algemene folder vlaamse sociale bescherming legt beknopt uit wat de Vlaamse sociale bescherming is en inhoudt. De folder overloopt de drie zorgbudgetten het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden, het zorgbudget voor mensen met een handicap en het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood. De folder geeft ook een korte introductie in de tegemoetkomingen voor mobiliteitshulpmiddelen en hoe de Vlaamse sociale bescherming investeert in ouderenzorg. Iedereen in Vlaanderen betaalt elk jaar een zorgpremie voor de Vlaamse sociale bescherming.

De folder over het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden (voorheen mantelzorg genoemd) geeft beknopte uitleg over inhoud, voorwaarden en aanvragen.

Nieuwstitel:

Ons zorgbudget verhaal

Hoofdlijn:

Met nieuwe regels ontvangen velen geen mantelzorgpremie / zorgbudget meer. Ervaringsverhalen van NET-lotgenoten kunnen dossier bij Kom o/t Kanker en VPP staven.
W
Nieuwsbericht van 7 jan, 2022
W
NIEUWS
W

Omschrijving Categorie

NET Cancer Day - button
U

Vind meer nieuws, zoek onder Categorie

U

Vind meer nieuws, zoek onder Post Tags

Special thanks to INCA to let us make use of the INCA-theme, developed by Weberest 

© vzw NET & MEN Kanker