NL | FR

+32 496 24 90 46 | info@net-men-kanker.be

NL | FR

NL | FR

  1. Hoofdpagina
  2.  » 
  3. NIEUWS
  4.  » NET & MEN Kanker België ondersteunt twee NEN-onderzoeksprojecten
W
Nieuwsbericht van 6 feb, 2023

NET & MEN Kanker België ondersteunt
de SAUNA studie en het BE-FORCE project

Beide onderzoeken zijn in 2023 in België en Nederland gelanceerd en illustreren hoe gezamenlijke inspanningen rond NEN-onderzoek leiden tot een betere samenwerking tussen patiëntenverenigingen, onderzoekers en ziekenhuizen.
SEO-Afb - NEN onderzoeksprojecten in België en Nederland. BE-FORCE en SAUNA

SAUNA studie

SAMENWERKING | In de studie SAUNA werken NETwerk, het Belgische ziekenhuisnetwerk voor NET in de regio Antwerpen-Waasland, en het Nederlandse ziekenhuis Erasmus MC Rotterdam samen aan een nieuwe klinische proef die zal worden uitgevoerd in 19 ziekenhuizen in België en Nederland.

SUBSIDIE | Beide ENETS excellentiecentra voor neuro-endocriene tumoren hebben voor deze studie subsidies (€2.600 000) gekregen van het Belgische Kenniscentrum Gezondheidszorg (KCE) en ZonMw, de Nederlandse Organisatie voor Gezondheidsonderzoek en Zorginnovatie, door deel te nemen aan de BeNeFIT2 call (Belgium-Netherlands Funding of International Trials) voor patiëntgebonden onderzoek. Het project zal gecoördineerd worden door het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA).

DOEL | Het doel van deze internationale klinische studie is het onderzoeken van het nut van het doorzetten van hormoontherapie met somatostatine analogen (SSA) na groei van een neuro-endocriene tumor van de maag, darm of alvleesklier (GEP-NET) die niet hormonaal actief is. Bij deze NET patiënten wordt hormoontherapie met SSA meestal als eerste behandeling toegepast als de ziekte niet meer genezen kan worden. Deze behandeling wordt gewoonlijk levenslang doorgezet in hormonaal actieve NET, maar het is momenteel onduidelijk of het ook zinvol is om bij patiënten met een hormonaal inactieve NET de behandeling met hormoontherapie door te zetten.

DEELNEMEN | Studiedeelnemers zullen na overleg met hun arts kunnen kiezen voor één van de twee gebruikelijke vormen van tweedelijnstherapie, namelijk peptide receptor radionuclide therapie (PRRT) of doelgerichte therapie. Vervolgens zal er geloot worden welke patiënten binnen de SAUNA studie de hormoontherapie tijdens de tweedelijnstherapie zullen verderzetten en welke patiënten deze zullen stopzetten. Studiedeelnemers zullen gedurende 18 maanden de hormoontherapie verderzetten of stopzetten, waarna ze nog vijf jaar opgevolgd worden omtrent de toestand van hun ziekte. In totaal zullen er 270 patiënten in de studie geïncludeerd worden.

CONTACT | Indien u vragen hebt over deze studie, dan kan u steeds het studieteam contacteren via sauna@uza.be.

BE-FORCE project

SAMENWERKING | BE-FORCE wordt opgezet door NETwerk (een ziekenhuisnetwerk bestaande uit acht ziekenhuizen in Antwerpen en Waasland) en UZ Leuven en zal gecoördineerd worden door het Universitair Ziekenhuis Antwerpen. Opstart in de loop van 2023.

DOEL |Er wort onderzocht of circulerend tumor DNA (ctDNA) een geschikte tumormerker kan zijn voor de opvolging van patiënten met een NET in de dunne darm, alvleesklier of dikke darm (GEP-NET).

INHOUD |Bij NET-patiënten is langdurige monitoring cruciaal om de tumorgroei en respons op therapie te controleren. Aangezien de huidige opvolgingstechnieken momenteel niet gevoelig zijn, is er nood aan nieuwe, nauwkeurige tumormerkers. Recent werd er aangetoond dat ctDNA aanwezig is in het bloed van NET-patiënten met uitzaaiingen. Dit ctDNA bevat dezelfde mutaties of wijzigingen als het tumorweefsel en heeft daardoor een groot potentieel als tumormerker. Als tumor-DNA in bloed geschikt blijkt te zijn om in een vroeger stadium herval of achteruitgang aan te tonen, zal er sneller kunnen worden overgeschakeld naar een betere therapie wat ten voordele zal zijn van de patiënten. Binnen het BE-FORCE project zal er getracht worden om met behulp van twee nieuwe, zeer gevoelige technieken ctDNA te detecteren. In België zullen er in totaal 100 NET-patiënten in negen ziekenhuizen gezocht worden voor deze studie. In Nederland loopt er momenteel een gelijkaardig project, FORCE, waarbij er 150 patiënten geïncludeerd zullen worden.

STEUN | Het BE-FORCE project wordt mogelijk gemaakt door de steun van Stichting tegen Kanker.

CONTACT | Indien u vragen hebt over deze studie, dan kan u steeds het studieteam contacteren via netwerkstudies@uza.be.

Nieuwstitel:

NET & MEN Kanker België ondersteunt twee NEN-onderzoeksprojecten

Hoofdlijn:

De SAUNA-studie en het BE-FORCE project zijn het resultaat van gezamenlijke inspanningen tussen BE en NL inzake onderzoek naar neuro-endocriene tumoren. Net & MEN Kanker werkt er aan mee.
W
Nieuwsbericht van 6 feb, 2023
W
NIEUWS
W

Omschrijving Categorie

NET Cancer Day - button
U

Vind meer nieuws, zoek onder Categorie

U

Vind meer nieuws, zoek onder Post Tags

Special thanks to INCA to let us make use of the INCA-theme, developed by Weberest 

© vzw NET & MEN Kanker