NL | FR

+32 496 24 90 46 | info@net-men-kanker.be

NL | FR

NL | FR

NEN bibliotheek, over de vzw

Download

Info over vzw NET & MEN Kanker

INFOGRAPHIC | 2023 | Bondige feiten en info over NETs.

planoA4-recto.jpg

planoA4-verso.jpg

7-slides.pdf

5-JARENPLAN | 2022 | Doelen van NET & MEN Kanker tem 2027

recto-leafletA4.pdf

INFOKAART | 2019 | Over de vereniging, voor een breed publiek.

recto/verso-leafletA5.pdf

INFOKAART | 2017 | Diagnose NET of MEN, waar steun vinden? Informatie voor de patiënt.

recto/verso-leafletA5.pdf

5-JARENPLAN | 2017 | Doelen van NET & MEN Kanker tem 2022

recto-leafletA4.pdf

KLEURENPALET NET & MEN Kanker

Basiccolors.jpg

Special thanks to INCA to let us make use of the INCA-theme, developed by Weberest 

© vzw NET & MEN Kanker