NL | FR

+32 496 24 90 46 | info@net-men-kanker.be

NL | FR

NL | FR

NET Kanker Dag 2022 in BE en wereldwijd

Wat jij kan doen om over NEN (NET en NEC) en MEN te spreken. Vind downloads en tools.

Affiche/Poster.

Een ‘BEWUST WORDEN van NET’ affiche is beschikbaar als drukwerk —op de recente infodag kon men gedrukte affiches meenemen. Je kan ze ook op aanvraag bekomen, of zelf thuis afprinten. Download hier de affiche. Hang ze voor het vensterraam (van àlle buren in jouw straat bvb), in de wachtzaal van de huisarts, bij de apotheek, de bibliotheek …

Richt je pijl op jouw huisarts.

Eerstelijnszorg, voornamelijk huisartsen en apothekers zijn een belangrijke schakel om sneller de diagnose NET te kunnen stellen. Als je klachten hebt, aanhoren zij dat als eerste. Zij kunnen de link met NET leggen, … als ze iets van NET afweten!

Primeur: spreek je huisarts over INCA en de opleidingsfilms over neuro-endocriene kankers die zij maken; hoe NET te herkennen en naar welke specialisatie kan worden doorverwezen. Artsen worden via hun beroepsvereniging hiervan op de hoogte gesteld.

Social media posts delen.

Zet een actie op touw.

Je kan naar aanleiding van 10 november een activiteit inrichten en NET kanker meer duiden. Vraag bijvoorbeeld de plaatselijke bakkers om op 10/11 zebrataartjes te maken. Breng de regionale pers op de hoogte van je initiatief en gegarandeerd komt jouw NET-verhaal in de krant. Geef een algemene duiding van wat NET kanker is, waar je info kan bekomen en wat de eerste symptomen zijn. Zeer belangrijk informatie om mensen meer NET-bewustzijn bij te brengen.

Benut de digitale infoborden in je buurt.

Vraag het aan… om op een digitaal scherm te mogen staan!

Staat bij de apotheker, kapper, wachtzaal of bij het binnenrijden van de stad een digitaal infobord? Dan hebben wij beeldmateriaal dat er op kan verschijnen. Als inwoner en patiënt ben je de best geplaatste persoon om de aanvraag bij het gemeente/stadsbestuur te doen. Met maar één doel: ieders aandacht voor NET kanker vragen. Kortrijk bewijst reeds 2 jaren dat het kan en doet het dit jaar opnieuw!

Download hier de films.

Alle tools om onze Belgische bewustwordingscampagne op te zetten. Vind affiches, social media messages en films.

Vind alle tools die INCA ter beschikking stelt (in het Engels en Frans). Lees over de SCAN-enquête. Doe mee met de INCA-ENETS Educational Webinar op 10 nov.

NET Cancer Day | NET Kanker Dag in België
Waarom jaarlijks NET kanker Dag?

Wereldwijd wordt op 10 november over NET gesproken. Het initiatief van de Belgische NET & MEN Kanker patiëntenvereniging kadert binnen de grootschalige NET Cancer Day campagne opgezet door INCA.

“Wat je niet kent, herken je niet.”

NET-patiënten weten als geen ander hoe belangrijk het is om kanker in een vroeg stadium te ontdekken en de tumor te verwijderen vooraleer er uitzaaiingen zijn. Vermits NET kanker zich (nog) niet snel laat ontdekken en het aantal nieuwe patiënten gestaag toeneemt, is bekendheid geven aan de ziekte van groot belang.

Enkel door van ons te laten horen, kunnen veranderingen in de goede richting plaatsvinden.

We moedigen dan ook iedereen aan engagement te tonen!

Special thanks to INCA to let us make use of the INCA-theme, developed by Weberest 

© vzw NET & MEN Kanker