NL | FR

+32 496 24 90 46 | info@net-men-kanker.be

NL | FR

NL | FR

NET Kanker Dag 2021

Met pril succes werd in 2020 de eerste stap gezet in onze eigen NET-bewustmakingscampagne. Anno 2021 doen we verder. Via social media, plakplaatsen en infoschermen, op publieke en private plaatsen spreken we over NET kanker. Daarvoor doen we beroep op lotgenoten, naasten en alle bereidwilligen. Ontdek wat u kan doen.

Op social media (Facebook/Instagram, Twitter)

  • Dagelijks de boodschappen die de vzw in aanloop van 10 november op haar social media post, liken, een opmerking geven en delen op jouw eigen pagina of verhaal.
  • NET Cancer Day op Facebook en Twitter volgen, posts liken en delen.

Affiches hangen.

Een ‘BEWUST WORDEN van NET’ affiche is beschikbaar als drukwerk —op de recente infodag kon men gedrukte affiches meenemen. Je kan ze ook op aanvraag bekomen, of zelf thuis afprinten (vind downloads hier). Hang ze voor het vensterraam (van alle buren in jouw straat), in de wachtzaal van de huisarts, bij de apotheek, de bib, de bakker, de Aldi, …

Richt je pijl vooral op de huisarts(en) in jouw buurt.

Eerstelijnszorgkundigen, voornamelijk huisartsen en apothekers zijn een belangrijke schakel om sneller de diagnose NET te kunnen stellen. Als je klachten hebt, aanhoren zij dat als eerste. Zij kunnen de link met NET leggen, als ze iets van NET afweten.

Zet een actie op touw.

Je kan naar aanleiding van 10 november een activiteit inrichten en NET kanker meer duiden. Vraag bijvoorbeeld de plaatselijke bakkers om op 10/11 zebrataartjes te maken. Breng de regionale pers op de hoogte van je initiatief en gegarandeerd komt jouw NET-verhaal in de krant. Geef een algemene duiding van wat NET kanker is, waar je info kan bekomen en wat de eerste symptomen zijn. Zeer belangrijk informatie om mensen meer NET-bewustzijn bij te brengen.

Benut de digitale infoborden in je buurt.

Vraag het aan… om op een digitaal scherm te mogen staan!

Staat bij de apotheker, kapper, wachtzaal of bij het binnenrijden van de stad een digitaal infobord? Dan hebben wij beeldmateriaal dat er op kan verschijnen. Als inwoner en patiënt ben je de best geplaatste persoon om de aanvraag bij het gemeente/stadsbestuur te doen. Met maar één doel: ieders aandacht voor NET kanker vragen. Kortrijk bewees vorig jaar dat het kan en doet het dit jaar opnieuw!

Vind de tools hier.

Alle tools om onze Belgische bewustwordingscampagne op te zetten. Vind affiches, flyers en alles voor het infobord in jouw gemeente/stad.

Ondek INCA die met NET Cancer Day beleidmakers en instanties wijst op de uitdaging rond NET’s. Ontdek meteen ook de tools die INCA wereldwijd ter beschikking stelt om in alle landen over NET te praten.

NET Cancer Day | NET Kanker Dag in België
Waarom jaarlijks NET kanker Dag?

Wereldwijd wordt op 10 november over NET gesproken. Het initiatief van de Belgische NET & MEN Kanker patiëntenvereniging kadert binnen de grootschalige NET Cancer Day campagne opgezet door INCA.

“Wat je niet kent, herken je niet.”

NET-patiënten weten als geen ander hoe belangrijk het is om kanker in een vroeg stadium te ontdekken en de tumor te verwijderen vooraleer er uitzaaiingen zijn. Vermits NET kanker zich (nog) niet snel laat ontdekken en het aantal nieuwe patiënten gestaag toeneemt, is bekendheid geven aan de ziekte van groot belang.

Enkel door van ons te laten horen, kunnen veranderingen in de goede richting plaatsvinden.

We moedigen dan ook iedereen aan engagement te tonen!

Special thanks to INCA to let us make use of the INCA-theme, developed by Weberest 

© vzw NET & MEN Kanker