NL | FR

+32 496 24 90 46 | info@net-men-kanker.be

NL | FR

De beste wensen voor 2021

NL | FR

De beste wensen voor 2021

  1. Hoofdpagina
  2.  » MEN – Over MEN

Over MEN

MEN is de afkorting van Multipele Endocriene Neoplasie. Bij deze aandoening kunnen in meerdere (multipele) hormoon producerende (endocriene) organen gezwellen of tumoren ontstaan (neoplasie).

Endocriene organen, zoals de bijschildklieren, bijnieren, schildklier, alvleesklier en hypofyse (hersenaanhangsel) maken hormonen aan, stoffen die via het bloed de werking van andere organen in het lichaam kunnen beïnvloeden.

Als in een endocrien orgaan een gezwel (tumor) ontstaat, heeft dit vaak een te hoge aanmaak van hormonen tot gevolg. De tumoren kunnen tegelijkertijd, maar ook na elkaar, in verschillende organen ontstaan. Deze tumoren kunnen goedaardig zijn (verspreiden zich niet en geven geen uitzaaiingen) of kwaadaardig (verspreiden zich elders in het lichaam, zijn dus kanker).

MEN behoort tot de groep van erfelijk endocriene tumor syndromen. MEN komt in één familie over het algemeen bij meerdere familieleden uit verschillende generaties voor.

MEN en erfelijkheid

Autosomaal dominant

MEN is een erfelijke autosomaal dominant aandoening. Dat wil zeggen:

  • niet geslachtsgebonden erfbaar
  • slaat geen generatie over

Geen drager zijn betekent dat het ook niet kan doorgegeven worden op het nageslacht.

Als er een fout is waardoor de functie van het gen verstoord raakt, spreken we van een genmutatie. Erfelijke ziekten worden vaak veroorzaakt door genmutaties. Een gen is een afgebakend stukje DNA dat informatie over één specifieke eigenschap of proces bevat. Zo heb je bijvoorbeeld genen die samen de kleur van de ogen bepalen, maar ook genen die belangrijk zijn voor het delen van cellen.

Special thanks to INCA to let us make use of the INCA-theme, developed by Weberest 
Special thanks to INCA to let us make use of the INCA-theme, developed by Weberest 

© vzw NET & MEN Kanker