NL | FR  

Lancering van de vzw NET & MEN Kanker

Waarom een patiëntenorganisatie?

Professor Eric Van Cutsem heeft het o.a. over de rol welke patiëntenorganisaties kunnen spelen binnnen het beleid. Véronique De Graeve beklemtoont het nut van lotgenotencontact, zeker bij zeldzame ziekten als NET & MEN.