NL | FR  

17/06/2020 En nog meer goed nieuws over fiscale attesten. 

De belastingvermindering voor giften aan erkende instellingen wordt in 2020 verhoogd van 45% naar 60%. Als je dus een gift van bijv. € 100 doet, dan vermindert je belasting met € 60!
https://www.premier.be/nl/nieuwe-maatregelen-voor-het-derde-luik-van-het-federaal-plan-voor-sociale-en-economische-bescherming

04/06/2020 Over fiscale attesten.

Gisteren kwam het officieel bericht toe dat we na een uitgebreide controle opnieuw de erkenning krgen om fiscale attesten uit te reiken. Deze erkenning geldt voor de jaren 2020 tot 2025. Een dikke pluim op de hoed van onze penningmeester Miko die ervoor zorgde dat alle bewijzen aanwezig waren om de goedkeuring opnieuw te krijgen.
Dit betekent dus dat giften in geld die we tijdens die periode ontvangen opnieuw een belastingvoordeel voor onze schenkers opleveren.
Goed om weten is dat schenkingen waar in de mededeling het woordje ‘gift’ niet vermeld is soms wel problemen kan opleveren.
Hoe jullie een gift kunnen doen kan jullie nog eens nalezen onder de rubriek CONTACT: lid worden.

29/05/2020 Patiëntenraad wetenschappelijk onderzoek UZ Gent.

Op vrijdag 29 mei kwam deze raad voor het eerst bijeen en wij waren erbij. Bedoeling is om gemotiveerde mensen die hun kennis en noden over wetenschappelijk onderzoek en klinische studies willen delen bijeen te brengen in een adviesraad. Rekening houden met de mening en visie van patiënten zal bijdragen tot de ontwikkeling, verbetering en evaluatie van klinisch onderzoek in de breedste zin van het woord. Dit is een initiatief van het HIRUZ (Health Innovation and Research Institute).
Wie wil bijdragen tot beter onderzoek en lid te worden of meer informatie wenst kan mailen naar meedenkenoveronderzoek@uzgent.be of bellen naar Wendy Van de Velde op het nummer 09 332 56 13

16/05/2020 Coronamaatregelen in overleg met patiëntenverenigingen.

📢 Corona heeft tot een aantal (tijdelijke) aanpassingen geleid in de gezondheidszorg. 
Onder leiding van Vlaams Patiëntenplatform gaan RaDiOrg, BOKS vzw en la LUSS momenteel regelmatig in gesprek met de overheid. 
">Lees meer.

06/05/2020 Heropstart niet noodzakelijke zorg.
Het VPP (Vlaams Patiëntenplatform) wil noden en knelpunten die specifiek zijn voor mensen met een chronische aandoening in deze Coronatijd snel in kaart brengen en neerleggen bij het beleid. Daarvoor hebben ze aan iedere vereniging die lid is een contactpersoon toegewezen. 
Sinds 4 mei werd ook niet-noodzakelijke zorg opnieuw geleidelijk opgestart. Zijn er zaken die jullie daaromtrent toch wel zorgen baren of praktijken die jullie de wenkbrauwen doen fronsen laat ze ons weten via een mailtje aan info@net-men-kanker.be. Wij spelen die dan door aan onze contactpersoon.

04/05/2020 Wil je ook graag je verhaal delen…

Tijdens de infodag in oktober peilden we naar lotgenoten die bereid waren over hun leven met NET, een specifieke behandeling die ze ondergaan hebben, een ervaring met het gebruik van medicatie… een getuigenis af te leggen via filmopname, geluidsopname of geschreven tekst. We zijn dankbaar dat Chris Ghyselen als eerste ons wil deelgenoot maken van zijn tot nu toe afgelegde weg. Naar zijn getuigenis.

25/04/2020 Stel telefonisch contact met de arts niet uit.

Stel contact met uw arts niet uit! Uit cijfers blijkt dat mensen met gezondheidsklachten het contact met de huisarts of specialist uitstellen. Dat is niet nodig en kan zelfs gevaarlijk zijn. Wie te lang met klachten blijft rondlopen, loopt het risico dat die verergeren en dat de behandeling zwaarder wordt.

19/04/2020 Vragenlijst over invloed van COVID19.

Ben je getroffen door of draag jij zorg voor iemand met een zeldzame ziekte? Deel je ervaring met #EURORDIS, toon aan hoe de #COVID19 pandemie invloed heeft op je leven via deze enquête in het Nederlands: "klik hier"
Het duurt ongeveer 15 minuten om de vragenlijst in te vullen. Men wil weten welke invloed de pandemie heeft op uw zorg en welzijn, welke hulp u krijgt tijdens de crisis en welke maatregelen of faciliteiten er zijn om u in deze moeilijke tijd te helpen.
Uw contactgegevens worden beveiligd opgeslagen en zijn alleen toegankelijk voor het onderzoeksteam.
Alle informatie die wordt gedeeld, is volledig vertrouwelijk en voldoet aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Na uw deelname krijgt u desgewenst bericht over de resultaten van het onderzoek, en worden deze resultaten ook met besluitvormers gedeeld om veranderingen te bewerkstelligen voor mensen met zeldzame ziektes.

4/04/2020 NET, MEN en Corona.

Vandaag werd een volgende nieuwsbrief naar onze abonnees verstuurd. Wie er nog niet op geabonneerd is kan die "hier" nalezen.

05/04/2019 Nieuwe spuit Somatuline.

Vanaf 1 mei komt er een nieuwe spuit voor Somatuline in de handel. De voorgevulde spuit behoudt haar korte naald van 2 cm die niet tot in de spier gaat maar in de vetlaag wordt ingespoten. Lees meer...

21/01/2019 Nieuwe afgevaardigde vzw NET&MEN voor OLV Ziekenhuis te Aalst.

Sedert 2017 maakt onze vereniging deel uit van het OLV patiëntenplatform. Jaarlijks komen alle patiëntenverenigingen, die het charter hebben ondertekent, een 3-tal keer samen. Tot nu toe werden die vergaderingen bijgewoond door Martine en Eddy, die daarvoor van Kortrijk kwamen. We vinden het fantastisch dat Clébert, die veel dichter woont, op de infodag voorstelde dat hij als afgevaardigde naar die vergadering wou gaan. Gisteren was zijn vuurdoop en werd hij voor de eerste keer nog vergezeld van Eddy. Vanaf nu zal hij dus onze vereniging daar vertegenwoordigen. We zijn er van overtuigd dat hij dat heel goed zal doen en willen hem daar nu al voor bedanken.
Tijdens de laatste vergadering hebben we op het platform onze doelstellingen voor 2019 kenbaar gemaakt.
Wij willen binnen het patiëntenplatform in 2019 graag het volgende gerealiseerd zien.
1) Een zicht krijgen op het aantal NET-patiënten dat jaarlijks binnen het ziekenhuis gediagnosticeerd wordt.
2) Weten of er MEN- patiënten behandeld worden binnen het ziekenhuis of dat deze doorverwezen worden naar een gespecialiseerd ziekenhuis.
3) Wij willen de wervingsflyer van onze vereniging ter beschikking stellen met de vraag of die door de arts of een trajectverpleegkundige kan overhandigd worden bij het meedelen of bespreken van de diagnose.
4) Wij willen graag onze vereniging en de documenten waarover wij beschikken even aan een verantwoordelijke van de dienst voorstellen.

07/01 en 08/01/2019 Nieuwe contacten met ziekenhuizen.

Na een lange treinreis kregen we de gelegenheid om onze vereniging voor te stellen aan Jan Bert Willems, zorgmanager van het Kankercentrum in het Virga Jessa Ziekenhuis te Hasselt. Het gesprek verliep vlot en we kregen lovende woorden over onze professionele aanpak. Een samenwerking moest wel nog even voorgelegd worden aan de Raad van Bestuur, maar we mochten al ons promotiemateriaal daar laten zodat onze flyers, zodra de goedkeuring er was, aan de patiënten rechtstreeks kunnen overhandigd worden.
De dag erna werd het voor ons een thuismatch. We trokken naar het AZ Groeninge waar we Fien Verplancke, oncologisch verpleegkundige, ontmoetten. Van haar kregen we na onze uitleg de bevestiging dat ze onze flyer persoonlijk zou overhandigen aan de nieuw gedioagnosticeerde patiënten.

18/09/2018 NET-verpleegkundige binnen NETwerk Antwerpen-Waasland.

Vandaag werd ons bevestigd dat er binnen het NETwerk Antwerpen-Waasland een verpleegster is die zich gaat specialiseren in NET. Eén maal per week, op woensdagnamiddag, doet zij de NET-raadpleging mee met Prof Peeters en Dr. Lybaert in het UZA.

17/09/2018 Voorstelling van de vzw NET&MEN op de navorming voor vrijwillgers van Kom op tegen Kanker te Leuven.

Beedoeling was de vrijwilligers een beter idee te geven van wat lotgenotengroepen doen en betekenen zodat ze betrokkenen beter kunnen door verwijzen. Drie lotgenotengroepen werden in de kijker geplaatst. Envie, Esperanza en NET&MEN Kanker. Aan de hand van een powerpointvoorstelling gaf Eddy een overzicht over onze visie en onze werking. Eens te meer moesten we vaststellen dat niemand van de aanwezigen al van NET of MEN gehoord had. Er blijft dus werk aan de winkel.

13/09/2018 Cécile en Dirk getuigen op de Circle Meeting van Novartis.

De Cycle Meeting is een interne meeting die Twee maal per jaar plaats vindt. Het NET Team van Novartis zijn alle collega's van Novartis die rond NET werken. Eerst bracht Dirk een presentatie aan de hand van ons 4X4 plan waardoor de medewerkers van Novartis een duidelijk zicht kregen op onze werking. Daarna was het de beurt aan Cécile Molandre die haar verhaal als jongere NET patiënte bracht. Voor Cécile was dit de eerste keer dat ze zoiets deed, maar Dirk liet weten dat ze aan haar lippen hingen!

31/08/2018 Vers van de pers. Met dank aan Prof Dr. Flamen van het Jules Bordetinstituut die ons deze info bezorgde.

Pregnancy and Delivery After PRRT Without Sequelae.

Zhang J1Kulkarni HRLehmann CSingh ABaum RP.

Author information

1

From the THERANOSTICS Center for Molecular Radiotherapy and Molecular Imaging, Zentralklinik Bad Berka, Bad Berka, Germany.

Abstract

Peptide receptor radionuclide therapy (PRRT) with radiolabeled somatostatin analogues has been proven to be very useful in the management of advanced, well-differentiated neuroendocrine neoplasms (NENs). We present here the pregnancy outcome in a NEN patient, who naturally conceived and gave birth to a healthy baby, after 4 cycles of PRRT administering a cumulative radioactivity of 27.1 GBq. This case underlines that pregnancy and birth without sequelae are possible in patients with NEN who have been treated with PRRT and offers a definitive prospect for patients of reproductive age group who plan conception despite having received or due to undergo PRRT.

7 tot 9 maart 2018  15th Annual ENETS Conference for the Diagnosis and Treatment of Neuroendocrine Tumor Disease in Barcelona
Hoe maak je een verslag van een internationaal meerdaags congres waar 1500 personen vanuit zeer uiteenlopende disciplines (onderzoeker, nurse, chirurg, oncoloog, …) op aanwezig zijn vanuit 66 verschillende landen? Hoe haal je die zaken er uit die voor patiënten en patiëntenorganisaties relevant zijn? Hoe gaan wij als leken en patiëntvertegenwoordigers om met die gigantische berg aan medische informatie? Hier lees je een poging door Elke Claus.

12/01/2018 Behoeftenonderzoek online gezondheidsomgeving

De FOD Volksgezondheid is ijverig bezig om een online portaal aan te bieden aan de burgers om hun gezondheidsgegevens te raadplegen. Hiervoor is onderzoeks/designbureau Namahn een behoefte-onderzoek aan het uitvoeren over wat de burger/patiënt in dergelijke online toepassing (op termijn) wenst. Binnen dit project organiseert Namahn verschillende workshops.  Via het Vlaams Patiënten platform (VVP) werden wij aangesproken om aan zo’n workshop deel te nemen. Gekoppeld aan een vertegenwoordiger van de huisartsen mochten wij onze mening geven over de gebruiksvriendelijkheid en de haalbaarheid van wat momenteel op tafel ligt. Op het einde van de workshop werden de bevindingen van de verschillende ‘koppels’ naast elkaar gelegd.  Het was boeiend om daarrond te mogen werken in zo’n sterk professionele omgeving.

31/12/2017 De warmste week 

Dankzij onderstaande acties tijdens de warmste week werd NET&MEN opnieuw een beetje bekender onder het grote publiek en kunnen we de voorop gestelde doelstellingen van ons 4X4 plan daadwerkelijker gaan uitvoeren.

Nerinckx Michèle

Paëlla take a way

Kimberly Marien

Mouvementé for life 

Tania van Hoofstadt 

Zebra on the run

Ludo De Becker

Hapjes en drankjes op de kerstmarkt van Sint-Genesius-Rode

Katrien

Ketnet koekenbak

Elke Claus

Strijkparels for life

Anneleen Gillé

Verjaardagsdrink

14/12/2017 Kick-off-vergadering over patiëntenparticipatie in OLV Ziekenhuis Aalst-Asse-Ninove

In het OLV Ziekenhuis willen ze niet dat de patiënten enkel hun behandeling ‘ondergaan’. Ze willen de patiënten actief informeren en betrekken bij hun behandelingstraject. Daarnaast willen ze ook luisteren hoe zij hun zorgverlening nog beter op maat van de patiënt kunnrn uitstippelen. 
Daarom werd deze “kick-off-vergadering” gepland met de bedoeling  even rond de tafel te zitten met actieve patiëntenverenigingen om elkaars visie te leren kennen over hoe de patiënt kan betrokken worden bij de werking van het ziekenhuis.
Wij vonden het de moeite waard om me te stappen in dit zorgverhaal.

13-06-2017 VPP on tour – Hof van Watervliet Brugge.

Als het Vlaams Patiëntenplatform vindt dat er belangrijk nieuws is dat gaan ze op toer naar elke provincie van het Vlaamse land.  Zo hopen ze meer mensen te bereiken want Heverlee, hun thuisbasis, is nu ook niet een heel gemakkelijk te bereiken locatie. Zeker niet vanuit het verre West-Vlaanderen, nog minder met het openbaar vervoer en bijna onmogelijk voor de activiteiten die ’s avonds plaats vinden.

De hoofdbrok van de uiteenzetting was het plan van aanpak van minister De Block in verband met de ziekenhuishervorming. De verschillende punten in het plan werden nog eens onder de aandacht gebracht en daarna werden enkele vragen voorgelegd aan de aanwezigen, zodat het VPP aan de minister kan duidelijk maken hoe de patiënt tegenover die hervorming staat.
Daarvoor werd ZOPP, een nieuwe structuur voor het project van de Vlaamse antennes én een samenwerking tussen het VPP en Trefpunt Zelfhulp. Het doel van ZOPP is zelfhulpgroepen en patiëntenverenigingen in hun eigen provincie ondersteunen en begeleiden. Via plootprojecten in Brussel en Limburg hoopt men op een eventuele uitbreiding naar andere provincies.

In een eerste deel mochten alle aanwezigen zichzelf en hun vereniging voorstellen en werd de werking en het doel van het VPP ook nog eens voorgesteld.

10-06-2017 Symposium zeldzame aandoeningen- Handelbeurs Gent.

Binnen én buiten de ziekenhuissector werden er de laatste jaren grote stappen gezet naar een gecoördineerde aanpak van zeldzame aandoeningen. Dit symposium, georganiseerd door het UZ Gent, wou een overzicht geven van de huidige initiatieven en ze toetsen aan de aanbevelingen van het Fonds Zeldzame Ziekten en Weesgeneesmiddelen van de Koning Boudewijstichting.  Daarnaast wast het de bedoeling om na te gaan in hoeverre et tegemoet gekomen wordt aan de noden van de patiënten.

Na afloop kregen alle deelnemers, waaronder Martine en Eddy die onze vzw vertegenwoordigden,  de kans om van gedachten te wisselen met de experts die betrokken zijn bij de Europese Referentienetwerken (ERN) die vanuit het UZ Gent uitgebouwd worden.

09-06-2017 Navorming vrijwilligers KOTK in Educo Gent.

KOTK Oost-Vlaanderen had het initiatief genomen om een navorming te organiseren over lotgenotengroepen.  Wij waren daarop uitgenodigd samen met de werkgroep Hersentumoren, de Stembandlozen Oost-Vlaanderen en Melanoompunt.  Voor een groep van een kleine 20 vrijwilligers kregen we de kans om ons eigen verhaal met betrekking tot kanker en de werking van onze lotgenotengroep toe te lichten.  Het werd een boeiende voormiddag.  De toehoorders waren heel geïnteresseerd en ook verrast over de toch wel goede werking van de lotgenotengroepen.  Ook de initiatiefnemers waren heel tevreden over de degelijke uitleg en de manier waarop alles verlopen is.
Opnieuw een groepje mensen die de Zebra’s hebben leren kennen en waarderen en die vanaf nu zullen kunnen zeggen wat MEN met NET bedoeld.

23-04-2017 Familiedag te Sint-Katelijne-Waver met als thema voeding.
Het was zondag voor ons de eerste keer Familiedag.
Heel veel dank aan de organisatoren want het was een heel fijne geslaagde dag.
De uurtjes met de diëtiste zijn voorbij gevlogen.
Lekker gegeten en inderdaad vele calorietjes gesprokkeld en na afloop met een teugsje ( Zo zeggen wij dat in Oostende ) nog heel gezellig nagepraat.
Nadia & Marleen

Zo horen jullie het ook eens van een ander.  Wie het volledig verslag wil lezen kan dit vinden onder activiteiten.
Jullie vinden er tevens de pdf-versie van de powerpoint die Lieve Pensaert gebruikte voor haar voordracht.
(Handouts voordracht)

 

30-03-2017 Eerste NETwerk-symposium rond samenwerking in neuro-endocriene tumorgzorg UZA.

Doordat we momenteel in gesprek zijn met het NETwerk Antwerpen-Waasland in verband met een samenwerkingsverband waren we uitgenodigd met het bestuur op hun allereerste NETwerksymposium. Hoe kunnen we beter uitleggen van dit NETwerk inhoudt dan jullie door te verwijzen naar het persbericht.

08 tot 11-03-2017 ENETS symposium en INCA jaarvergadering in Barcelona.

Onze vzw werd op deze internationale bijeenkomst vertegenwoordigd door Dirk, onze ondervoorzitter en tevens lid van de Raad van Bestuur van Inca, en Elke Claus samen met haar echtgenoot. Volgens Dirk was het een boeiend maar vermoeiend, maar toch goed om te zien hoeveel knappe koppen er bezig zijn met ons probleem. Verder liet hij weten dat het INCA symposium met ENETS een succes was, bijna een volle zaal ondanks interessante onderwerpen in andere zalen. En zelfs bijgewoond door Belgische NET specialisten.

Elke vond het ook heel boeiend. Ze had het over een leuke groep internationale patiënten met dezelfde problemen maar ook andere, omwille van andere gezondheidsystemen. We leren veel van elkaar en de erkenning is superfijn. Een uitgebreider verslag kan je lezen op de blog van Elke onder de titel Mama en papa op het NET congres in Barcelona.

19-03-2017 Dag van de zorg AZ Delta Roeselare.

Voor wie in de regio Roeselare woont... een extra uitstapje? Meer info.

28-02-2017 Wijzigingen in ons bestuur.

Nadat Véronique op de infodag in november te kennen gaf dat ze omwille van persoonlijke redenen een stapje opzij wou zetten binnen de vzw, heeft het bestuur niet stil gezeten en is actief op zoek gegaan naar een oplossing. Lees meer.

13-02-2017 Samenwerking met UZ Gent nu officieel van start.

Het directiecomité vanhet UZ keurde onze samenwerkingsovereenkomst goed. Onze contéactpersoon in het UZ wordt Mieke Maesschalck, oncologisch verpleegkundige. Mieke is Gent voor ons geen onbekende gezien zij meewerkte aan onze infodag in 2015. Welke afspraken verder gemaakt werden en hoe lotgenoten die patiënt zijn in het UZ Gent hun inbreng kunnen hebben, kan je hier lezen.

21-12-2016 Jullie mening over onze infodag.

Op onze enquête die we naar 30 verschillende mailadressen stuurden kregen we iets meer dan helft (16) reacties terug.
Zowel professor Van Cutsem als professor Deroose kregen een gemiddelde score van 9 voor hun uiteenzetting en ook nog eens een 9 voor hun gezamenlijke aanpak van de door ons vooraf gestelde vragen.
De locatie gaven jullie een score van 8, terwijl het onthaal en de broodjesmaaltijd dan weer een 9 scoorden.
Er kwamen heel wat voorstellen voor onderwerpen die jullie op een volgende infodag of een Talk-2-the-zebra graag behandeld zien, waarvoor onze welgemeende dank.

Wij proberen er vanzelfsprekend zo veel mogelijk rekening mee te houden bij de planning van ons jaarprogramma.
Lees hier alle voorstellen, uitgebreide scores en bemerkingen.

27-11-2016 NET&MEN Info Dag - UZ Leuven

Op zondag 27 november organiseerden we reeds voor de 5de keer onze jaarlijkse infodag. Wie er niet kon bij zijn of er wel was, maar nog eens wil nagenieten kan hier het verslag van ons 'houten' jubileum lezen.

10-11-2016 Wereld NET Kanker Dag - UZ Gent

Op 10 november stonden we met een infostand in het UZ Gent (K12) met de bedoeling Neuro-Endocriene kankers aandacht te geven. De ganse dag stond wereldwijd in het teken van NET kanker. INCA (Neuroendocriene Cancer Alliance), de drijvende kracht in dit gebeuren, zorgde voor koffiebekers met als een korte duiding op waarover het eigenlijk gaat bij NET. Alle 800 bezoekers aan onze stand kregen een setje met daarin zo'n koffiebeker, onze infofolder en een zakje oploskoffie om een tijdens rustig moment deze info eens na te lezen. Dit alles werd verpakt in een 'netje' met daarrond ons zebralintje. De donderdag voordien waren we met een ploeg van 9 vrijwilligers in geslaagd om een kleine 1000 setjes klaar te maken. Lees hier ons beeldverslag.

09-10-2016 Officieel lid van EMENA (European Multiple Endocriene Neoplasia Alliance)

Op het WorldMen congres in Utrecht stond ook de eerste algemene vergadering gepland van EMENA. Deze nieuwe Europese vereniging met als doel het verbeteren van de diagnose, de behandeling en de levenskwaliteit van MEN patiënten werd in mei 2017 boven de doopvont gehouden. De stichtende MEN-belangengroepen van Duitsland, Engeland, Italië en Nederland nodigden onze vereniging uit om lid te worden van deze nieuwe Europese alliantie, een uitnodiging waar we in het belang van onze MEN-leden maar al te graag op ingingen. Vanuit ieder land zijn er ook professoren of dokters die deel uit maken van de medische advies commissie van Enema. We zijn dan ook blij dat Prof. Dr. Bruno Lapauw van UZ Gent en Dr.Pascale Abrams van GZA campus Sint-Augustinus aanvaardden om lid te worden van de medische adviesraad. Prof Dr.Albert Beckers van CHU Liège werd eveneens aangesproken maar wou er nog even over nadenken. Bezoek de website van Emena

28-09-2016 WorldMEN 2016 - Utrecht.

Voor de eerste keer in de geschiedenis van dit congres kunnen mensen met MEN en patiëntenorganisaties actief deelnemen aan dit congres. De WorldMEN congressen worden eens in de twee jaar gehouden en zijn medische congressen waar experts op het gebied van MEN en andere zeldzame endocriene tumoren elkaar ontmoeten en de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van zorg en onderzoek te delen en om ervaringen uit te wisselen. NET&MEN Kanker België zal vertegenwoordigd zijn door Eddy, die Véronique vervangt gedurende het 3-daags congres en Dirk die op donderdag en zaterdag ook aanwezig zal zijn. Meer over WorldMEN2016…

27-09-2016 Dag tegen kanker 2016.

De ‘Dag tegen kanker’ van ‘Kom op tegen kanker’ vindt dit jaar plaats op 20 oktober. Kom op tegen kanker doet daarbij opnieuw beroep op vrijwilligers (ook van de lotgenotengroepen) om te helpen bij de activiteiten. NET&MEN Kanker België zal alvast vertegenwoordigd zijn. Lees meer...

25-09-2016 Een goed praktijkvoorbeeld: onze gesloten facebookpagina.

Het volgende nummer van 'Leven', het 3-maandelijks tijdschrift van Kom op tegen kanker, zal een artikel wijden aan enkele 'good practice'voorbeelden in het gebruik van nieuwe media. Onze vzw werd aangesproken om een bijdrage te leveren over het werken met een gesloten facebookpagina. Onze inzet op het gebruik van nieuwe media bleef dus niet onopgemerkt. Voor wie 'Leven'nog niet kent of voor wie zich alsnog wil abonneren even klikken op de volgende link.Leven...

25-09-2016 Actueel houden van de website.

We beseffen maar al te goed dat we de bezoekers van de nieuwspagina van onze website sterk verwaarloosd hebben. Dit kwam deels door het inzetten op de nieuwe media zoals facebook en twitter, maar we willen daarachter geen excuus zoeken. Vanaf nu willen een hernieuwde start nemen en proberen de nieuwe media mee aan te wenden om onze website actueel te houden.


12-01-2015 Oproep VPP: patiënten informeren over toestemming gegevensdeling

Om een kwaliteitsvolle en veilige zorg te garanderen, hebben zorgverleners vaak nood aan je gezondheidsgegevens. Binnen onze gezondheidszorg worden momenteel verschillende elektronische netwerken ontwikkeld om ervoor te zorgen dat het delen van deze gegevens vlot, maar ook veilig gebeurt. Delen kan enkel wanneer je als patiënt je toestemming geeft. Lees meer...


06-01-2015 Nieuwe NET getuigenis

”Geen standaard diabetici maar een glucagonoom...” - Eind januari 2009 kreeg ik plots klachten in mijn leverstreek. Na onderzoek besloot men een echografie te nemen en deze toonde aan dat ik een galsteen had. Lees meer...


23-12-2014 Talk-2-The-Zebra : Workshop Knitting Loom

Doorheen het jaar organiseren we "Talk-2-The-Zebra" dagen. Het is de bedoeling dat we op deze dagen allerlei activiteiten organiseren zodat de leden nog eens kunnen samenkomen naast onze jaarlijkse familie- en infodag. Lees meer...


16-10-2014 NET Cancer DAY

Het thema voor dit jaar is "Time to Diagnosis", gericht op één van de meest voorkomende problemen met de verschillende soorten NET. Dit jaar gaan ze er een awareness "actie" rond maken. Ze gaan werken met selfies die ze op de dag zelf zullen laten rond gaan. Lees meer...


11-10-2014 Kankermeldpunt

U zorgt voor een kankerpatiënt, maar wie zorgt er voor u? Meld uw bevindingen via www.kankermeldpunt.be van de Vlaamse Liga tegen tegen Kanker. Lees meer...


02-10-2014 Artikel Vlaams Patiëntenplatform

"2014 is niet alleen het jaar waarin we 15 jaar bestaan, maar ook het jaar waarin we vieren dat we 100 ledenverenigingen hebben. Net & Men Kanker is ons honderdste lid! Kristina Kiekens van de vereniging geeft meer uitleg waarom ze zich aansloten bij het Vlaams Patiëntenplatform vzw." Lees meer...


30-09-2014 Persbericht : Ingrepen slokdarm- en pancreaskanker.

De overlevingskans bij chirurgie voor slokdarmkanker en pancreaskanker is merkelijk hoger in ziekenhuizen die er veel ervaring mee hebben, blijkt uit studies van het KCE. Toch komt maar een op de drie patiënten in die ziekenhuizen terecht. Lees meer...


23-09-2014 Infosessies statuut voor personen met een chronische aandoening

Het Vlaams Patiëntenplatform organiseert infosessies rond het statuut chronische aandoening in Leuven. Omwille van de talrijke inschrijvingen en positieve reacties hebben ze besloten om twee bijkomende sessies te organiseren in november. Lees meer...


19-09-2014 Music For Life

Net zoals vorig jaar zijn ook wij dit jaar geselecteerd om deel te nemen aan Music For Life. Organiseer jij ook een actie ten voordele van personen met NET en MEN? Lees meer...


15-09-2014 Informatie betreffende de vernieuwde Sandostatine LAR

Dankzij de bereidwillige medewerking van de professoren Van Cutsem en De Roose van het UZ Leuven hebben wij het officiële bericht omtrent specificaties van de vernieuwde Sandostatine LAR. Lees meer...


21-08-2014 Vragenlijst thuiszorg

De Stichting tegen Kanker wil de vinger aan de pols houden voor wat betreft de zorg aan kankerpatiënten. Uit verhalen leren we dat tijdens de behandeling de omkadering van de thuissituatie zeer belangrijk is. Lees meer...


01-05-2014 Cuveé Blankenberge

In samenwerking met de dienst toerisme Blankenberge en Delhaize Blankenberge werd een fles wijn gebotteld die verwijst naar de stad. Van april tot de zomer ligt er in de winkelrekken van de Delhaize Supermarkt en de Proxy Delhaize te Blankenberge een “Cuveé Blankenberge” wijntje aan 4,15 euro per fles. Lees meer...


29-04-2014 NET & MEN Familiedag 2014

Op zondag 27 april vond onze tweede NET & MEN Familiedag plaats te Broechem. Oude bekenden konden bijpraten, nieuwe contacten werden gelegd. Het voormiddagprogramma kwam tot stand in samenwerking met de Stichting tegen Kanker. Lees meer...


14-03-2014 The International Neuroendocrine Cancer Alliance (INCA)

INCA, voorheen gekend als Worldwide NET Cancer Awareness Day Alliance, werd in 2010 opgericht en brengt NET-patiëntenorganisaties van uit de hele wereld bij elkaar. Lees meer...