NL | FR  

Dat is het nu NET! MEN moet eraan denken!

Aan wat denk je als je hoefgetrappel hoort? Een paard, inderdaad, best mogelijk… Maar het zou ook wel eens een zebra kunnen zijn.
Zeldzaam, maar niet ondenkbaar!

Bovendien zien zebra’s er in een kudde allemaal hetzelfde uit, terwijl elke zebra nochtans een uniek strepenpatroon heeft. Zo ook hebben NET & MEN tumoren een heterogeen karakter, en heeft elke patiënt een specifieke behandeling nodig.
Ze lijken dus wel op elkaar, maar zijn toch verschillend!

Ons logo werd ontworpen door de kunstenares Carole Cheval. Ook zij heeft in haar entourage een “zebravriend”, en wilde zodoende haar steun en medeleven verlenen aan onze vereniging.

Breng alvast een bezoekje aan haar website:  http://artcheograph.fr
Art-cheo’Graph: Dessin technique et artistique, infographie, photographie pour l'archéologie