NL | FR  

Wat zijn neuro-endocriene tumoren?
Neuro-endocriene tumoren zijn een betrekkelijk zeldzame vorm van kanker die zich ontwikkelt uit cellen die in staat zijn verscheidene hormonen, die verschillende lichaamsfuncties regelen, aan te maken en af te scheiden.

Er kunnen veel soorten neuro-endocriene tumoren voorkomen op verschillende plaatsen van het lichaam, maar de meeste doen zich voor in het maag-darmkanaal, de pancreas en de longen. Carcinoïden, bijvoorbeeld, zijn een soort neuro-endocriene tumoren die vaak ontstaan in het maag-darmkanaal of de longen. Een andere soort, de neuro-endocriene pancreastumoren, soms tumoren van de langerhanseilandjes genoemd, zijn een weinig voorkomende vorm van neuro-endocriene tumoren die moeilijk te behandelen kunnen blijken te zijn wanneer ze in een gevorderd stadium worden gediagnosticeerd.

Wat zijn de tekens en symptomen van neuro-endocriene tumoren?
De symptomen gepaard gaande met neuro-endocriene tumoren omvatten maar zijn niet beperkt tot blozen, diarree, periodieke buikpijn, piepende ademhaling, hoest, bloederig sputum en maag-darmbloedingen. Sommige neuro-endocriene tumoren veroorzaken geen enkel symptoom tot ze zich ontwikkeld of verspreid hebben.

Hoeveel personen per jaar ontwikkelen een neuro-endocriene tumor? Wie heeft meer kans om dit soort kanker te krijgen?
Neuro-endocriene tumoren zijn een betrekkelijk zeldzame vorm van kanker, waarmee jaarlijks slechts ongeveer vijf op 100.000 personen te kampen krijgen. De incidentie van neuro-endocriene tumoren neemt niettemin in aanzienlijke mate toe en is de afgelopen dertig jaar meer dan verviervoudigd. Personen met een familiale voorgeschiedenis van kanker, vrouwen en diabetespatiënten hebben een verhoogde kans om een neuro-endocriene tumor te ontwikkelen.

Wanneer worden neuro-endocriene tumoren doorgaans gediagnosticeerd?
Aangezien de symptomen van dit soort kanker in de vroegtijdige stadia vaak onbestaande zijn of verward worden met symptomen van andere ziekten, worden neuro-endocriene tumoren jammer genoeg vaak pas in een gevorderd stadium ontdekt. Zo bevindt naar schatting ongeveer 60% van de patiënten met een neuro-endocriene pancreastumor zich al in een gevorderd ziektestadium op het ogenblik van de diagnose.

Hoe wordt de diagnose gesteld bij patiënten met neuro-endocriene tumoren?
Er bestaat geen gangbare opsporingstest voor neuro-endocriene tumoren. Beeldvormende technieken, zoals computertomografie (CT-scan), magnetische kernspinresonantie (NMR), echo-endoscopie en scintigrafie van somatostatinereceptoren (een soort onderzoek waarbij wordt gebruikgemaakt van radionucliden), zijn weliswaar vaak gebruikte hulpmiddelen om neuro-endocriene tumoren te diagnosticeren. Bloed- en urineonderzoek om biologische merkstoffen, zoals chromogranine A (CgA) of 5-hydroxy-indolazijnzuur (5-HIAA), een bijproduct van serotonine, te beoordelen, wordt ook gebruikt bij de diagnose van neuro-endocriene tumoren.

Hoelang duurt het doorgaans voordat een neuro-endocriene tumor wordt gediagnosticeerd?
Bij sommige patiënten met een neuro-endocriene tumor kan deze jarenlang verborgen blijven indien er geen duidelijke of specifieke tekens of symptomen zijn. In geval van neuro-endocriene tumoren bedraagt de tijdsspanne tot de diagnose naar schatting vijf tot zeven jaar. Zelfs bij patiënten met symptomen kan een foute diagnose worden gesteld aangezien de vastgestelde symptomen gelijkaardig kunnen zijn aan die van andere ziekten (bijvoorbeeld prikkelbaredarmsyndroom, zweren, colitis).

Welke artsen en zorgverleners zijn betrokken bij de behandeling van patiënten met neuro-endocriene tumoren?
Patiënten met neuro-endocriene tumoren kunnen behandeld worden door een multidisciplinair team van zorgverleners, met name medische oncologen, endocrinologen, gastro-enterologen, anatomopathologen, interventieradiologen, chirurgen, verpleegkundigen en huisartsen.

Wat is de levensverwachting van patiënten bij wie de diagnose van een neuro-endocriene tumor is gesteld?
De levensverwachting van patiënten met een neuro-endocriene tumor is afhankelijk van meerdere factoren, waaronder het ziektestadium en de plaats van de primaire tumor.

Hoe worden neuro-endocriene tumoren momenteel behandeld?
De behandeling van neuro-endocriene tumoren hangt af van de grootte en de plaats van de kanker, van het feit of de kanker al dan niet uitgezaaid is naar andere lichaamsdelen en van de algemene gezondheidstoestand van de patiënt. De huidige therapeutische mogelijkheden omvatten heelkunde, radiotherapie, chemotherapie en behandeling met geneesmiddelen.

Voor verdere info, raadpleeg publicaties